ЕЛИЗА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА

 

Образование

 • Магистър по икономика;
 • Магистър право

Професионален опит

 • 1991-1997 – икономист;
 • 1998 – юрист и от 1999 адвокат – АС „НИКОЛОВА, КАЛИНОВ И ПАРТНЬОРИ” - с интерес и в търговско, гражданско, семейно право;
 • Медиатор от 2006 г.;
 • Обучител по медиация от 2008 г.

Обучителен опит

 • Обучител към ПАМБ от 2008г. в основния сертифициращ курс по медиация;
 • Преподава медиация на руски език;
 • Преминати обучения за обучители, организирани от Международната организация за развитие на правото – ИДЛО, Рим (2005), и Центъра за ефективно решаване на спорове – CEDR, UK (2012 и 2013).
 • 2014 - Обучение на група от Украина на руски език;
 • 2014 - Обучение на учители на „Назарбаев Интелектуал Скулс”, Казахстан.

Допълнителна информация

Владее руски и английски език

 


 

РУБИНА МИНКОВА ЧЕРНОКОЖЕВА

 

Образование

Магистър по журналистика

 

Професионален опит

 • Практикуващ журналист до 1995 г.;
 • От 1995 г. досега работи в неправителствения сектор, свързан със защита на граждански права и реформа в съдебната система, тристранно сътрудничество, извънсъдебно решаване на спорове;
 • Медиатор от 2008 г., вписана в регистъра през 2009 г.;
 • Завършени курсове за медиатор по специализирана медиация в областта на семейните спорове, на потребителските спорове и на трансграничните спорове.

Обучителен опит

Преминати обучения за обучители, организирани от Международната организация за развитие на правото – ИДЛО, Рим (2005), и Центъра за ефективно решаване на спорове – CEDR, UK (2012, 2013 и 2017).

Допълнителна информация

 

Владее английски език.

 


 

АНЕТА ПЕТРОВА АТАНАСОВА

Образование

 

Доктор по психология

 

Професионален опит

 • От 2000 г. до сега – преподавател в СУ „Св. Кл. Охридски”
 • От 1998 г. до сега – практикуващ психолог (консултиране на родители и деца)
 • От 2010 г. до сега – медиатор
 • От 2012 г. – вещо лице

Обучителен опит

 • Обучител към ПАМБ от 2011 г.
 • Обучител към Бизнес Едюкейшън Клуб от 2012 г.
 • Обучител към РААБЕ от 2012 г.

Допълнителна информация

 

Владее английски език.

 


 

СИМОНА ТАКОВА

Образование

 

 • Магистър по право;
 • Специализация: международни отношения и дипломация

Професионален опит

Aдвокат, представител по индустриална собственост за България и ЕС

 

Обучителен опит

обучител по медиация от 2006 год. към БТПП и ПАМБ

 


 

МИРЯНА ПЕТРОВА КАЛЧЕВА

Образование

 

Инженер, магистър

 

Професионален опит

Професионален опит в проектиране на автоматизирани системи за управление в машиностроенето, инструментална екипировка, CAD/CAM системи. Опит в спедиция, вътрешен и международен транспорт, транспортно-митнически сервиз. Член на УС и ИС на БТПП.
Професионална дейност понастоящем
 • Управител на фирма за международен транспорт, спедиция и логистика.
 • Медиатор от 2006 г.
 • Обучител по медиация
Обучителен опит
 • Обучител към ПАМБ от 2008 г. в сертифициращ курс по медиация;
 • хоноруван преподавател ТУ София, ЦПУ
Допълнителна информация немски, английски
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 


 

СВИЛЕНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
Образование Магистър по право СУ „Св.Климент Охридски“
Професионален опит
 • От 2000 г. Адвокат, учредител на Димитрова§партньори
 • Специализация по корпоративното и търговско право, и преговори;
 • От 2005 г. Медиатор; Обучител по медиация
 • Арбитър в Международният Арбитражен съд при Алианс за правно взаимодействие

 

Обучителен опит
 • От 2006 г. Обучител в БТПП и ПАМБ, сертифициращ курс;
 • Преминати обучения за обучители в Boston, Harvard Law School USA /2006/, и Центъра за ефективно решаване на спорове – CEDR, UK (2012)

 

Допълнителна информация Владее френски и английски език

 


 

ЛЮБКА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА - КАРАПАНОВА

 

образование

Магистър по право, СУ „Св. Климент Охридски“

Професионален опит

 • От 1994г. - юрист с опит в търговско, корпоративно, гражданско право, интелектуална собственост, концентрации и нелоялна конкуренция, процесуално представителство, ADR, и др. Работила за Министерство на отбраната, ТS Bank, Bulbank, Софарма АД /от 2001г. и понастоящем/.
 • Медиатор от 2006г.
 • Обучител по медиация от 2008г.
 • Арбитър в Арбитражния съд към КРИБ от 2015г.

обучителен опит

 • Обучител към ПАМБ от 2008г. , в това число в основен сертифициращ курс и в надграждащи обучения по трансгранична медиация и медиация при потребителски спорове;
 • Преминати обучения за обучители, организирани от ПАМБ /2008/ и Центъра за ефективно решаване на спорове – CEDR, UK (2012)
 • 2013 – лектор на 4-та международна конференция на ЕMNI /European Mediation Network Initiative/ в Братислава, Словакия.
 • 2014 Обучение на група от Украина

 

Допълнителна информация

Владее английски език

 


 

РАЛИЦА ПЕТРОВА

Образование

 

 • Магистър по английска филология;
 • Специализации по бизнес комуникации, обучение на възрастни и фасилитиране, управление на проекти

 

Професионален опит

Консултант по управленско и организационно развитие, обучител

 

Обучителен опит

15 години опит в създаване и провеждане на програми за развитие на лидерски качества, творческо мислене, ефективно общуване и други професионални умения.

 

Допълнителна информация

Владее английски език

.

 • BG
 • EN

Избрано

В Перник ще има Център за спогодби и медиация,

Откриват Център за спогодби и медиация към Окръжен съд – Перник и Районен съд – Перник

Центърът е създаден в партньорство с Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен съд и Софийски градски съд.

Медиацията е способ за доброволно разрешаване на спорове, при който страните се подпомагат от трето, неутрално и безпристрастно лице – медиатор, за постигане на взаимно приемливо споразумение.


Продължава...

Сертифициращо обучение за медиатори на ПАМБ

СЕРТИФИЦИРАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕДИАТОРИ НА ПАМБ

(24 - 25 ноември, 8 – 9 декември 2018, 12 - 13 януари 2019)

Професионалната асоциация на медиаторите в България кани всички, които проявяват интерес, да вземат участие в обучение за медиатори за получаване на удостоверение за правоспособност и вписване в Единния регистър на медиаторите.

Дати:
Ниво 1: 24 - 25 ноември 2018 г.
Ниво 2: 8 - 9...


Продължава...