На 12 и 13 юли 2014 г. осъществихме многократно обсъжданите идеи  и поети от ПАМБ обещания да се срещнем в неформална обстановка.  Събрахме се в Банско – съмишленици и медиатори, обучени от ПАМБ през годините.

Работихме в четири групи за бъдещето на ПАМБ.

Екип 1 - Какво да направим за ПАМБ, ако имаме неограничени ресурси Екип 2 - Приземен в идеите за развитие поради хипотеза за недостиг на ресурси Екип 3 - В търсене на съюзници извън медиаторската общност

Помислихме какво да направим за медиацията в България.

Какво може и трябва да направи ПАМБ за развитието на медиацията

Изкачихме се до археологическия комплекс Св. Никола между Банско и Добринище. Докоснахме се до уникалната природа на Пирин.

Нашата перспектива от височините на Пирин

Завърнахме с в София приятели.

  • BG
  • EN

Избрано

СВЕТЪТ Е АРС

2017-ТА:
Втора поредна година СВЕТЪТ Е АРС

През април 1976 година едно събитие, получило известност под названието Конференция Паунд,  дава тласък на модерното разбиране за алтернативно решаване на спорове в САЩ - форумът започва дискусия върху тема, която вероятно ще бъде окачествена като „най-голямата реформа в развитието на американската съдебна система”.  Конференцията получава своето...


Продължава...