Професионална асоциация на медиаторите в България (ПАМБ), в партньорство с Националната мрежа за децата (НМД), Институт по социални дейности и практики (ИСДП), Фондация „За нашите деца” и Асоциация „Родители”, в рамките на изпълнението на проект „Децата на фокус в реформата на съдебната система“, ще проведе серия от безплатни двудневни обучения за съдии, адвокати и медиатори на следните места :

 • гр. Варна – 04.02-05.02.2020г., 10:00ч.-17:00ч. – адрес: гр. Варна, конферентна зала на х-л „Плаза“, бул. „Владислав Варненчик“ № 57;
 • гр. Поморие – 13.02.2020г., 10:00ч.-17:00ч. – адрес: Районен съд – гр. Поморие, ул. „Цар Калоян“ № 1;
  гр. Бургас – 14.02.2020г., 10:00ч.-17:00ч. – адрес: гр. Бургас, Съдебна палата, ул. „Александровска“ № 1;
 • гр. Плевен – 27.02-28.02.2020г., 10:00ч.-17:00ч. – адрес: гр. Плевен, Съдебна палата, ул. „Димитър Константинов“ № 25;
 • гр. София – 05.03-06.03.2020г., 10:00ч.-17:00ч. – адрес: гр. София, Софийски районен съд - Наказателно отделение, бул. "Ген. Скобелев" № 23, ЗАЛА ЮСТИЦИЯ".

Обученията ще включват представяне на основните цели и дейности по проекта „Децата на фокус“, както и следните панели:

 • „Какво знаем и какво не знаем за децата и детското развитие“;
 • „Съдебно решаване на родителски спорове. Домашно насилие и родителско отчуждение“;
 • „Анализ на добри практики от чужбина“;
 • „Единна методология за изследване най-добрия интерес на детето“;
 • „Информационни сесии за родители, преминаващи през развод“;
 • „Съдебно препращане към информационни сесии и медиация“.

Темата за начините, по които участието в процедура по медиация на родители, преминаващи през развод, може да гарантира най-добрия интерес на техните деца, е изключително актуална и представлява интерес за съдии, адвокати и медиатори, работещи в сферата на семейното право. Обученията ще включват както запознаване на участващите с иновативни практики, наложени успешно в чужбина, така и единна методология за използване на тези практики, разработена от експертите по проекта, адаптирана към спецификите на българската правна система.

„Децата на фокус в реформата на съдебната система” е проект, насочен към реформирането на структурата и организацията на съдебната система в сферата на семейното правосъдие. Негова цел е разработването и пилотирането на иновативна процедура по семейна медиация с фокус върху най-добрия интерес на детето. Проектът се финансира по Оперативна програма „Добро управление“, по процедура BG05SFOP001 – 3.0003 - „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“, със срок за изпълнение 18.02.2019 г-. 18.08.2020 г.

 • BG
 • EN

Избрано

Над 50% успеваемост при разрешаването на спорове

Темата за медиацията като механизъм за разрешаване на бизнес и семейни спорове беше дискутирана в студиото на СКАТ.


Продължава...

За квалификацията на медиаторите

Как се става медиатор в България и кои са най-важните аспекти на обучението по медиация? Медиацията все повече се налага като тенденция за извънсъдебен начин на решаване на спорове.


Продължава...