Грешка
  • [sigplus] Критична грешка: Наложително е, галерията със снимки srs да се намира в относителния път по отношение на главната папка за изображения.

[sigplus] Критична грешка: Наложително е, галерията със снимки srs да се намира в относителния път по отношение на главната папка за изображения.

А) Цел
Целта на Програмата е да предостави на страните по съдебните дела възможност да разрешат доброволно спора си с помощта медиационните техники, като:
получат информация за възможността да разрешат спора си по доброволен начин чрез използването на медиационните техники;
изберат медиатор-доброволец или обучен да използва медиационните техники съдия, който да ги подпомогне да постигнат разрешение на спора си;
получат административна помощ от съдебен координатор за организирането на времето и мястото на срещите за разрешаване на спора.

Съдействието, което страните получават по програма „Спогодби” е изцяло безвъзмездно.

Б) Участници
В програмата участват съдии и медиатори-доброволци. Съдиите могат да участват в програмата по няколко начина:
всички съдии могат да препращат свои дела към: обучени съдии, които да изпълнят задължението на съда да прикани страните към спогодба; към медиатори доброволци;
обучените съдии могат да изпълняват задължението на съда да приканват страните към спогодба по дела, разглеждани от техни колеги и препратени им от тях. В този случай съдиите, към които са препратени делата, не извършват каквито и да е процесуални действия по препратените им дела.

СРС оповестява на интернет страницата си имената на обучените съдии.

В) Дейности по програмата
Комисия от трима обучени съдии и двама медиатори – по един представител на ПАМБ и НАМ – ще извърши подбор на кандидатите за медиатори доброволци. След това ще бъде оповестен списъка на обучените съдии и медиаторите доброволци. 
Обучените съдии и медиаторите доброволци ще изготвят график с дните, в които всеки един от тях ще може да отдели от времето си, за да се срещне със страните по дело, което му е препратено за разрешаване чрез използване на медиационните техники. Съдиите от СРС ще бъдат запознати с този график.
В края на януари 2010 г. съдиите от СРС, желаещи да използват Програмата, ще могат да започнат да препращат дела на обучените съдии и медиаторите доброволци за провеждане на срещи. В тези срещи със страните обучените съдии и медиаторите доброволци ще използват медиационните техники, за да постигнат доброволно разрешаване на спора.

{gallery}srs{/gallery}


 

.
  • BG
  • EN

Избрано

В Перник ще има Център за спогодби и медиация,

Откриват Център за спогодби и медиация към Окръжен съд – Перник и Районен съд – Перник

Центърът е създаден в партньорство с Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен съд и Софийски градски съд.

Медиацията е способ за доброволно разрешаване на спорове, при който страните се подпомагат от трето, неутрално и безпристрастно лице – медиатор, за постигане на взаимно приемливо споразумение.


Продължава...

Сертифициращо обучение за медиатори на ПАМБ

СЕРТИФИЦИРАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕДИАТОРИ НА ПАМБ

(24 - 25 ноември, 8 – 9 декември 2018, 12 - 13 януари 2019)

Професионалната асоциация на медиаторите в България кани всички, които проявяват интерес, да вземат участие в обучение за медиатори за получаване на удостоверение за правоспособност и вписване в Единния регистър на медиаторите.

Дати:
Ниво 1: 24 - 25 ноември 2018 г.
Ниво 2: 8 - 9...


Продължава...