Кога

Спор може да бъде отнесен за разрешаване чрез медиация преди и по време на висящ съдебен процес.

Препоръчително е това да стане възможно най-скоро след възникването на спора, за да се избегне влошаване на отношенията. Често страните прибягват към медиация и в процес на преговори за сключване на договор.

Какво да направите

  • Контакт с медиатор или Център за медиация. Заявление

За да отнесете случай за медиация е достатъчно да се обърнете към медиатор или Център за медиация.

Обикновено това става чрез заявление за медиация. Заявлението може да е подадено само от Вас, или да изхожда от Вас и другата страна. За повече информация виж раздел „Медиатори” и „Центрове за медиация”

  • Съгласие на двете страни

За да започне процедура по медиация е необходимо и другата страна да се съгласи да участва в медиацията.

  • Избор на медиатор

Ако сте се обърнали към Център за медиация, той ще Ви предостави списък на медиатори, с които работи, и ако желаете ще ви препоръча медиатор с подходяща квалификация и опит. Ако желаете сам да изберете медиатор без помощта на Център за медиация, проверете сайта на Министерство на правосъдието.

  • Насрочване на среща по медиация

Срещата по медиация се насрочва в удобно за Вас време, обикновено на неутрално място, най-често в зала на Центъра за медиация, или офис на медиатора.

  • Заплащане на таксите за медиация

Обикновено таксите за медиация се заплащат на час. Първоначалното заплащане обикновено е само за първата сесия, чиято продължителност се определя от времето и желанието на страните и най-често е до 4 часа.

  • Провеждане на първа среща по медиация

Обикновено първата среща се провежда с участието на медиатора и двете страни. Възможно е на нея да присъстват и консултанти на страните.

  • Провеждане на последващи срещи, ако е необходимо.

Те могат да бъдат общи – заедно с другата страна, и отделни срещи на медиатора с всяка от страните.

  • След приключването на медиацията при постигане на договореност, подписвате спогодба с другата страна.

 

Съгласно Закона за медиацията (линк) съдът има правомощия да препраща спорове към медиация. При висящо съдебно дело съдът може да насочи страните към медиация. В този случай отново Вие и другата страна вземате решение дали да опитате да разрешите спора си чрез медиация. Ако се съгласите за медиация, можете да се обърнете към медиатор или Център за медиация със заявление за разрешаване на случая ви.

.
  • BG
  • EN

Избрано

СВЕТЪТ Е АРС

2017-ТА:
Втора поредна година СВЕТЪТ Е АРС

През април 1976 година едно събитие, получило известност под названието Конференция Паунд,  дава тласък на модерното разбиране за алтернативно решаване на спорове в САЩ - форумът започва дискусия върху тема, която вероятно ще бъде окачествена като „най-голямата реформа в развитието на американската съдебна система”.  Конференцията получава своето...


Продължава...