Какво прави медиаторът?

 • Медиаторът има неутрална функция. Той не взема страна.
 • Задачата му е да помогне на страните да постигнат взаимно изгодно споразумение.
 • За тази цел медиаторът установява правила и задава въпроси
 • Изслушва позициите и на двете страни
 • Успокоява емоциите и помага да се проведе разговор по същество.
 • Помага на страните да определят проблемните въпроси, за които трябва да бъде намерено разрешение
 • Помага да анализират и подредят по важност интересите си и да намарят общи с тези на другата страна
 • Помага да преценят евентуалните ползи и загуби и да изследват най-добрият и най-лошият вариант на сключено споразумение
 • След това окуражава създаването на творчески и взаимноизгодни решения
 • Помага при изготвянето на споразумението.

Какво не прави медиаторът?

 • Не взема решение по спора вместо Вас или другата страна. Той не преценява правните основания по случая и не определя кой има право, и кой е неизправен. По време на медиацията трябва да се опитате да общувате директно с другата страна, вместо да убеждавате медиатора в правотата на вашия случай.
 • Не взема страна, не дава правни съвети и становища по спора.
 • Не говори с други без вашето изрично разрешение за проведените при медиацията разговори.
.
 • BG
 • EN

Избрано

В Перник ще има Център за спогодби и медиация,

Откриват Център за спогодби и медиация към Окръжен съд – Перник и Районен съд – Перник

Центърът е създаден в партньорство с Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен съд и Софийски градски съд.

Медиацията е способ за доброволно разрешаване на спорове, при който страните се подпомагат от трето, неутрално и безпристрастно лице – медиатор, за постигане на взаимно приемливо споразумение.


Продължава...

Сертифициращо обучение за медиатори на ПАМБ

СЕРТИФИЦИРАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕДИАТОРИ НА ПАМБ

(24 - 25 ноември, 8 – 9 декември 2018, 12 - 13 януари 2019)

Професионалната асоциация на медиаторите в България кани всички, които проявяват интерес, да вземат участие в обучение за медиатори за получаване на удостоверение за правоспособност и вписване в Единния регистър на медиаторите.

Дати:
Ниво 1: 24 - 25 ноември 2018 г.
Ниво 2: 8 - 9...


Продължава...