Страните са решаващи в медиацията

 

За разлика от съда и арбитража, където страните прехвърлят решението върху съдията/арбитъра, в медиацията страните договарят помежду си решението на спора.

 

За да разрешите успешно проблема, обсъжданията, които провеждате в медиацията трябва да бъдат различни от предишните разговори, които вече сте водили във връзка със спора.  Как може де се проведе различен разговор със същите участници по същите въпроси? Медиаторите могат много да помогнат за това като установят правила, водят разговора, изясняват факти, задават въпроси, успокояват емоциите на страните, за да помогнат за по-доброто разбиране на проблемите, интересите и вариантите за решение. Помощта на медиатора обаче не е гаранция за успешен изход. Успехът Ви при медиацията зависи основно от желанието Ви  да разрешите спора.

 

 

За да постигнете желаното споразумение, е важно да:

 

  • Преговаряте добросъвестно
  • Проявявате уважение към другата страна и медиатора, и да ги изслушвате
  • Спазвате правилата, които сте приели заедно с медиатора
  • Търсите области, в които интересите ви съвпадат
  • Участвате активно в обсъждането на различни варианти за споразумение
  • Прецените реалистично исканията си
  • Договорите споразумение, което удовлетворява поне един важен интерес на всяка от страните
.
  • BG
  • EN

Избрано

СВЕТЪТ Е АРС

2017-ТА:
Втора поредна година СВЕТЪТ Е АРС

През април 1976 година едно събитие, получило известност под названието Конференция Паунд,  дава тласък на модерното разбиране за алтернативно решаване на спорове в САЩ - форумът започва дискусия върху тема, която вероятно ще бъде окачествена като „най-голямата реформа в развитието на американската съдебна система”.  Конференцията получава своето...


Продължава...