Страните са решаващи в медиацията

 

За разлика от съда и арбитража, където страните прехвърлят решението върху съдията/арбитъра, в медиацията страните договарят помежду си решението на спора.

 

За да разрешите успешно проблема, обсъжданията, които провеждате в медиацията трябва да бъдат различни от предишните разговори, които вече сте водили във връзка със спора.  Как може де се проведе различен разговор със същите участници по същите въпроси? Медиаторите могат много да помогнат за това като установят правила, водят разговора, изясняват факти, задават въпроси, успокояват емоциите на страните, за да помогнат за по-доброто разбиране на проблемите, интересите и вариантите за решение. Помощта на медиатора обаче не е гаранция за успешен изход. Успехът Ви при медиацията зависи основно от желанието Ви  да разрешите спора.

 

 

За да постигнете желаното споразумение, е важно да:

 

  • Преговаряте добросъвестно
  • Проявявате уважение към другата страна и медиатора, и да ги изслушвате
  • Спазвате правилата, които сте приели заедно с медиатора
  • Търсите области, в които интересите ви съвпадат
  • Участвате активно в обсъждането на различни варианти за споразумение
  • Прецените реалистично исканията си
  • Договорите споразумение, което удовлетворява поне един важен интерес на всяка от страните
.
  • BG
  • EN

Избрано

В Перник ще има Център за спогодби и медиация,

Откриват Център за спогодби и медиация към Окръжен съд – Перник и Районен съд – Перник

Центърът е създаден в партньорство с Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен съд и Софийски градски съд.

Медиацията е способ за доброволно разрешаване на спорове, при който страните се подпомагат от трето, неутрално и безпристрастно лице – медиатор, за постигане на взаимно приемливо споразумение.


Продължава...

Сертифициращо обучение за медиатори на ПАМБ

СЕРТИФИЦИРАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕДИАТОРИ НА ПАМБ

(24 - 25 ноември, 8 – 9 декември 2018, 12 - 13 януари 2019)

Професионалната асоциация на медиаторите в България кани всички, които проявяват интерес, да вземат участие в обучение за медиатори за получаване на удостоверение за правоспособност и вписване в Единния регистър на медиаторите.

Дати:
Ниво 1: 24 - 25 ноември 2018 г.
Ниво 2: 8 - 9...


Продължава...