Справка за брой на обучените лица и проведени обучения

   

ПАМБ

 

Година

Брой обучения

Вид обучение

Брой лица

   

СЕРТИФИЦИРАЩИ ОБУЧЕНИЯ

 

2008

2

Сертифициращо обучение по медиация

51

Общо 2009

1

Сертифициращо обучение по медиация

17

Общо 2010

4

Сертифициращо обучение по медиация

67

Общо 2011

4

Сертифициращо обучение по медиация

60

Общо 2012

4

Сертифициращо обучение по медиация

45

Общо 2013

6 + 1

Сертифициращо обучение по медиация + Сертифициращо специализирано обучение по медиация за потребителски спорове

117

Общо 2014

5

Сертифициращо обучение по медиация

40

Общо 2015

6 + 1 + 1

Сертифициращо обучение по медиация + Сертифициращо специализирано обучение по трансгранична медиация
Сертифициращо специализирано обучение по медиация за потребителски спорове

113

Общо 2016

5+1

Сертифициращо обучение по медиация +
Сертифициращо специализирано
обучение по търговски спорове

89

Общо 2017

 

5+1+1

 

Сертифициращо обучение по медиация +
Сертифициращо обучение на Международна
лятна школа по комуникация, преговори
и медиация

84

ОБЩО

   

683

   

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА ВЪЗРАСТНИ (СЕМИНАРИ) ПО СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ С ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И ФОНДАЦИЯ „АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ“

 

Общо 2009

1

Обучение от присъствен тип

13

Общо 2011

5

Обучение от присъствен тип

138

Общо 2012

6

Обучение от присъствен тип

154

ОБЩО

   

305