21
Нед, Юли

Методика за провеждане на информационна сесия с родители преди иницииране на медиация

Методика за провеждане на информационна сесия с родители преди иницииране на медиация по проект BG05SFOP001-3-003-0063-C01 - „Децата на фокус в реформата на съдебната система“, финансиран от Европейския съюз и Оперативна програма „Добро управление“ - Вижте като PDF

Новини

Повече: Новини  

Обучения