15
Пон, Апр

Методика за провеждане на обучения за съдии, адвокати, медиатори

Методика за провеждане на обучения за съдии, адвокати, медиатори ПО ПРОЕКТ BG05SFOP001-3-003-0063-C01 - „Децата на фокус в реформата на съдебната система“, финансиран от Европейския съюз и Оперативна програма „Добро управление“ - Вижте като PDF

Новини

Повече: Новини