21
Нед, Юли

Медиацията е един от основните способи в алтернативното решаване на спорове за потребители. Център за алтернативно решаване на спорове НАИС, към нашата дъщерна организация „Национална асоциация за извънсъдебни спогодби“ използва точно медиацията, за да подпомага потребители и търговци да намират взаимно изгодни решения по подадените жалби. В тази връзка проследяваме какво предстои да се промени в тази сфера.

Прочети още...

През септември медиаторите се срещнаха за пореден път в гр.Поморие за да обсъдят интересни и важни теми за медиацията в България през последните  години.

Прочети още...

На 22 февруари 2023 г. Професионалната асоциация на медиаторите (ПАМБ), Институтът по медиация и управление на спорове (ИМЕУС) и Българска ИДЛО Алумни асоциация проведоха първия семинар на тема Задължителна съдебна медиация и как да се подготвим. Събитието се проведе в Българската търговско-промишлена палата с лектори д-р Юлия Раданова, адв. Свилена Димитрова и адв. Дима Александрова. Повод за организирането му са законодателните изменения в Закона за медиацията и Гражданския процесуален кодекс, съгласно които страната ни преминава към задължителна форма на съдебна медиация по част от делата считано от 01.07.2024 г. Припомняме, че с последните промени медиацията стана задължителна по част от делата, а съдът получи правомощията да задължи участието в подобна процедура и по други производства. Така практически страните ще бъдат заставяни да встъпят в медиацията при:

Прочети още...

Сертифициращото  обучение на Професионалната асоциация на медиаторите в България (ПАМБ) е признато за обучение, което отговаря на стандартите на Международния институт за медиация – International Mediation Institute (IMI) като Certified Mediator Training Program (CMTP).

Прочети още...

Институт по медиация и управление на спорове (ИМЕУС)
Професионална асоциация на медиаторите в българия (ПАМБ)
Ресурсен център БИЛИТИС

Вижте/изтеглете като PDF

На 13.01.2022 г., в рамките на проведена Кръгла маса, бе представен Доклад на тема „„Най-добрия детски интерес в контекста на съвременните семейни структури и чуждестранните практики за социална интеграция на нетрадиционни семейства“. Събитието е част от проект „Децата на фокус в разнообразните семейства“, финансиран от Фонд „Активни граждани“ – www.activecitizensfund.bg, и изпълняван от „Институт по медиация и управление на спорове“ (ИМЕУС), „Професионална асоциация на медиаторите в България“ (ПАМБ) и „Ресурсен център Билитис“ (Билитис) за периода от 01.09.2021 г. до 31.12.2022 г. Припомняме, че цел на проекта е създаването на първия Център за алтернативно разрешаване на семейни конфликти (ЦАРСК), разчитащ на мултидисциплинарния подход в намирането на холистични решения, отразяващи интересите на всички семейства

Прочети още...

На 14.11.2021 г. бе проведена фокус-група с родители от уязвими групи относно предизвикателствата, които срещат при постигането най-добрия интерес на детето. Събитието бе част от проект „Децата на фокус в разнообразните семейства“, финансиран от Фонд „Активни граждани“ – www.activecitizensfund.bg, и изпълняван от „Институт по медиация и управление на спорове“ (ИМЕУС), „Професионална асоциация на медиаторите в България“ (ПАМБ) и „Ресурсен център Билитис“ (Билитис) за периода от 01.09.2021 г. до 31.12.2022 г. Припомняме, че цел на проекта е създаването на първия Център за алтернативно разрешаване на семейни конфликти (ЦАРСК), разчитащ на мултидисциплинарния подход в намирането на холистични решения, отразяващи интересите на всички семейства.

Прочети още...

Онлайн сертифициращи обучения за медиатори на ПАМБ
19 февруари – 27 март 2022
19 март – 17 април 2022
Програмата е сертифицирана от Международния институт за медиация (IMI) – Нидерландия

Новите дати за предстоящите сертифициращи обучения на ПАМБ по медиация са следните:

Обучение: 19 февруари – 27 март 2022 Обучение: 19 март – 17 април 2022
Дати за провеждане на модулите:
Първо ниво: 19 – 20 февруари
Второ ниво: 12 –13 март
Практикум: 26 – 27 март
Дати за провеждане на модулите:
Първо ниво: 19 – 20 март
Второ ниво: 2 –3 април
Практикум: 16 – 17 април
За повече информация вижте ТУК За повече информация вижте ТУК
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
Прочети още...

Още статии ...

Новини

Повече: Новини  

Обучения