21
Нед, Юли

През изминалата година и половина Професионалната асоциация на медиаторите в България (ПАМБ) в партньорство с Национална мрежа за децата(НМД), Институт по социални дейности и практики(ИСДП), Фондация „За нашите деца” и Асоциация „Родители” бе активно ангажирана в изпълнението на проект „Децата на фокус в реформата на съдебната система” по Оперативна програма „Добро управление“.

Прочети още...

Адаптирана методика за провеждане на информационна сесия за родители в онлайн среда по проект BG05SFOP001-3-003-0063-C01 - „Децата на фокус в реформата на съдебната система“, финансиран от Европейския съюз и Оперативна програма „Добро управление“- Вижте като PDF

Как се става медиатор в България и кои са най-важните аспекти на обучението по медиация? Медиацията все повече се налага като тенденция за извънсъдебен начин на решаване на спорове.

Специален гост на "Законът и Темида" беше Елиза Николова, председател на Професионалната асоциация на медиаторите в България:

"Медиацията е само един от начините за извънсъдебно решаване на спорове. По света и в Европа се обръща внимание и на други методи. Най-разпространен е арбитражът. Може би липсва в нашето публично пространство и в медиите популяризиране на тези методи."

В Министерството на правосъдието действа работна група за въвеждането на задължителна медиация.

Прочети още...

Темата за медиацията като механизъм за разрешаване на бизнес и семейни спорове беше дискутирана в студиото на СКАТ.

Вижте цялото видео тук: http://www.skat.bg/news.php?action=7&newsID=49348

Източник http://www.skat.bg

Методика за провеждане на обучения за съдии, адвокати, медиатори ПО ПРОЕКТ BG05SFOP001-3-003-0063-C01 - „Децата на фокус в реформата на съдебната система“, финансиран от Европейския съюз и Оперативна програма „Добро управление“ - Вижте като PDF

Още статии ...

Новини

Повече: Новини  

Обучения