Специализирано обучение - Трудови спорове и медиация на работното място 27 и 28 февруари, 6 март 2021

ПОКАНА

Професионалната асоциация на медиаторите в България организира

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПО МЕДИАЦИЯ
„ТРУДОВИ СПОРОВЕ И МЕДИАЦИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО”

27 и 28 февруари, 6 март 2021

Програмата на обучението е съобразена с изискванията на Наредба № 2 ... за получаване на сертификат за преминат курс по специализирана медиация

(Обучението ще бъде осъществено чрез онлайн обучителната платформа на ПАМБ и ZOOM)


Темите:

В рамките на обучението ще обсъдим задължителните според Наредба № 2 теми, свързани с трудовата медиация, като ще поставим и тематични акценти върху:
· Източници на конфликти и напрежения на работното място; Последствия от конфликтите на работното място, калкулатор на цената на конфликта;
· Медиацията в системите за уреждане на трудови спорове; Предизвикателства пред медиацията в трудовите отношения – какво трябва да знае медиаторът;
· Спецификите на медиацията при трудови спорове – стратегии и техники за решаване на трудови споровете;
· Национална правна рамка и добри международни практики.

Обучението е подходящо за медиатори, които желаят да получат допълнителна специализация в тази област, а също така и за всеки, който се занимава в практически план с проблеми, възникващи на работното място - включително специалисти по човешки ресурси и организационно развитие, представители на синдикати и служители, ръководители на бизнес структури, мениджъри и консултанти, правни съветници.

Структура на обучението: обучението включва теоретична част, развитие на ключови умения и техники, практика - разиграване на казуси.

Такса

Такса за участие в обявените модули - 280 лв. за 3 дни;
При заплащане на таксата до 1 февруари – 260 лева.

Краен срок за записване – 19 февруари


Таксата се заплаща на следната банкова сметка:
ОББ
IBAN BG85UBBS80021022523840
BIC:UBBSBGSF
Получател:
Получател Сдружение ПАМБ


За повече информация 0887 42 3336

Алтернативно: можете да получите форма за регистрация на електронен адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Програмата на обучението може да изтеглите от тук.


РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА


Лектори

Десислава Джарова
Десислава Джарова е била дългогодишен съдия по граждански и търговски дела в Софийски районен съд с най - високия съдебен ранг "съдия във ВКС и ВАС". Голяма част от разгледаните от нея спорове са били в областта на трудовото право. Участвала е в създаването през 2010 г. на Центъра за спогодби и медиация при Софийски районен съд. От същата година е член на международната организация "Съдии за медиация" GEMME и е председател на българската секция. Сертифициран медиатор от 2019 г., със специализация търговско право и правен френски език. Понастоящем е редовен докторант в Нов Български университ, където води занятия по облигационно право. Работи като лектор и консултант.

Симона Такова
Симона Такова е адвокат и представител за европейски и български патенти, марки и дизайн.
Завършила е програмата за обучение на медиатори и програмата за обучение на обучители по медиация към Проекта за реформа в тъговското право на Американската агенция за международно развитие, по която има и специализация в университетите Харвард и Съфолк, САЩ. Симона Такова е част от екипа, разработил дългосрочната програма за обучение на медиатори в България и съавтор на първите учебници за сертифициращо обучение по медиация.
Симона Такова е член на Центъра за спогодби и медиация към СРС и СГС от самото му създаване през 2010 г., като два мандата е била негов председател. През всичките тези години тя работи активно за утвърждаване на медиацията в България и провеждане на законодателни промени за разширяване на приложното й поле.
Симона Такова е от учредителите на ПАМБ, част от обучителния екип и член на УС на ПАМБ.

Елена Танева-Николова
Елена Танева-Николова е експерт по организационно развитие, ЧР и корпоративна култура.Изпълнителен директор на дружество, опериращо в областта на корпоративната сигурност, председател на институт за насърчаване на професионалното образование и обучение и медиатор в Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен и Софийски градски съд.
Има опит в разрешаването на конфликти на работното място, конфликти в образователната система, корпоративни спорове, уреждане на трудово-правни спорове, системи за консултиране и информиране на служители. Натрупаният опит е придобит в различни сектори - бизнес организации, публични институции, профсъюзи и неправителствен сектор.
Елена Танева-Николова е преминала обучения за обучител в СУ „Климент Охридски“, магистър по Мениджмънт, Медиация и преговори. Има реализирани проекти за разрешаване на организационни конфликти със средствата на медиацията.

Ралица Петрова
Ралица Петрова е експерт по обучение, управленско консултиране и организационно развитие. През последните 20 години работи за различни сектори като консултант и обучител, разработва и води програми за лидери и служители по различни теми: разрешаване на конфликти между служителите, творческо мислене, преговори, управление на времето, справяне със стреса на работното място и други теми.
Ралица Петрова е сред учредителите на ПАМБ и е сред първопроходците на медиацията в България - включена е в първата група, обучавана в Програмата за медиация на Harvard Law School /2005/, активно се включва и в реализирането на Проекта за реформа в търговското право на USAID, чиято идея е да популяризира в България алтернативните средства за решаване на търговски спорове и по-специално медиацията.

Д-р Орлин Колев
Д-р Орлин Колев е магистър по право, доктор по конституционно право с дисертационен труд „Право на политическо сдружаване в Република България“. От май 2009 г. е асистент по конституционно право в катедра „Конституционноправни науки“ в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, където продължава да преподава като главен асистент. Води лекционни курсове: Основни права на човека и тяхната защита, Конституционно право на Република България, Конституционнен контрол, Организация на правозащитните институции, Избирателни системи и процедури. Участвал и изнасял доклади в редица национални и международни работни групи, конференции и симпозиуми по въпросите на защитата правата на човека, правовата държава и върховенството на правото. През 2015 г. участва в експертна работна група към Народното събрание на Р България, изготвила конституционните промени в съдебната власт, а през 2010 г. в експертна работна група към Народното събрание на Р България по изготвяне и приемане на Изборния кодекс.

Дима Александрова
Дима Александрова е адвокат към Софийската адвокатска колегия, развива собствена практика в областта на търговското право и решаването на спорове /медиация, арбитраж, съдебен процес/. Медиатор е към Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен и към Софийски градски съд. През периода 2018-2020 година оглавява комитета на младите медиатори към Международната адвокатска асоциация.
От 2014 г. се занимава с подготовка на университетски отбори за международни състезания по медиация и преговори за студенти. Под нейно ръководство отборите на Кралския колеж в Лондон и на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ печелят редица отличия. Била е треньор и на Университета в Ухан, Китай. През последните години съдийства на състезанията по медиация и преговори на Международната търговска камара в Париж и Хонг Конг, както и на Виенския център по международен търговски арбитраж.


РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА