Формуляр за участие в Онлайн сертифициращо обучение за медиатори на ПАМБ - 25 септември – 24 октомври 2021

Местата за Онлайн сертифициращо обучение за медиатори на ПАМБ - 25 септември – 24 октомври 2021 са изчерпани.

Заповядайте на следващите обявени дати:

Онлайн сертифициращо обучение за медиатори на ПАМБ - 6 ноемви – 5 декември 2021