22
Сря, Мар

Формуляр за участие в Онлайн сертифициращо обучение за медиатори на ПАМБ - 22 април - 28 май 2023

Дати за провеждане на модулите:
Първо ниво: 22 - 23 април
 Второ ниво: 13 - 14 май
 Практикум: 3 - 4 юни

Онлайн сертифициращо обучение за медиатори на ПАМБ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ

Име:*
Презиме:*
Фамилия:*
Професия:*
Образование:
Организация:
ЕГН:*
Постоянен адрес:*
Град:*
Пощенски код:
Телефон:*
E-mail:*

Данни за издаване на фактура:

Име на организацията:
Адрес на регистрация:
ИН:
ИН по ЗДДС №:
МОЛ:
Допълнителни коментари

За информация: 0887 42 3336

Алтернативно: можете да получите форма за регистрация на електронен адрес rminkova@pamb.info

Срок за записване чрез подаване на формуляр за участие и краен срок за плащане: 8 април 2023 г.

Такса за участие:
Таксата за целия цикъл от 3 нива е 630 лева.
Отстъпки:
за повече от 1 представител на организация, както и при заплащане на сумата до 20 март 2023 г. таксата е 590 лв.

Таксата се заплаща на следната банкова сметка:
ПАМБ Медиация ЕООД
ОББ
IBAN: BG39UBBS80021049533930
BIC:UBBSBGSF

Благодарим Ви!

Указания за начина на провеждане на обучението и програма ще получите на посочения от Вас електронен адрес най-късно три дни преди  началото на обучението.
Откъде научихте за обучението?
Моля, прочетете и потвърдете*