21
Нед, Юли

Списък на медиаторите към Центъра за медиация при ПАМБ

Елиза НИКОЛОВА
Образование: Икономика, Право
Професионален опит: Адвокат с опит в работата с търговски дружества, публични дружества, преговори, договори, гражданско право.
Професионална дейност понастоящем: Съдружник в АС "Николова, Калинов и съдружници"
Обучител по медиация
Чужди езици: Руски, английски
За контаки: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Дима АЛЕКСАНДРОВА
Образование: Право
Професионален опит: Адвокат и медиатор, практикуващ основно в областта на търговското, облигационното,административното и миграционното право. Опит в решаването на спорове в широк смисъл – процесуално представителство пред държавни съдилища, арбитраж и медиация предимно по търговски и облигационни спорове.
Специализация по международно търговско право и решаване на спорове в Кралския колеж в Лондон и в Университета на Лотарингия, Франция.
Медиатор към Виенския център по международен търговски арбитраж.
Професионална дейност понастоящем: Адвокат – Софийска адвокатска колегия
Чужди езици: английски, френски, немски
За контаки: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Рубина МИНКОВА
Образование: Магистър по журналистика
Професионален опит: От 1995 г. досега работи в неправителствения сектор, свързан със защита на граждански права и реформа в съдебната система, тристранно сътрудничество, извънсъдебно решаване на спорове;
Координатор за България на международни проекти, свързани с медиацията, сред които: „Европейска мрежа на медиатори за решаване на трансгранични спорове”, "Защита на детето … Подобряване на сътрудничеството при отвличане на деца от родители" и др.
Медиатор от 2009 година. Специализации по медиация в областта на семейните, трудовите и потребителските спорове, на трансграничните спорове.
Преминати обучения на Центъра за ефективно решаване на спорове – CEDR, UK (2012, 2013 и 2017).
Лектор към Международната лятна школа по комуникация, преговори и медиация, организирана от ПАМБ.
Чужди езици: английски
За контаки: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Свилена ДИМИТРОВА
Образование: Право
Професионален опит: Адвокат с практика в областта на: Търговско и Облигационно право; Дружествено право и Joint Ventures; Авторско право и право на интелектуалната собственост; Събиране на вземания; Практика по Закона за обществените поръчки; Трудово право и режими на пребиваване и работа в България; Правни анализи и Процесуално представителство.
Обучител по медиация
Професионална дейност понастоящем: Адвокат в “Димитрова и партньори”
Чужди езици: Английски, френски и руски
За контаки: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Миряна КАЛЧЕВА
Образование: Машинен инженер
Професионален опит: Професионален опит в спедиция, вътрешен и международен транспорт, транспортно-митнически сервиз. Опит в автоматизацията на процесите в машиностроенето, проектиране на инструментална екипировка,
CAD/CAM системи.
Професионална дейност понастоящем: Управител на фирма за международен транспорт и спедиция.
Обучител по медиация
Чужди езици: Немски, английски
За контаки: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Любка ВАСИЛЕВА - КАРАПАНОВА
Образование: Право
Професионален опит: Юрист с практика в областта на: търговско право, облигационно право, вещно право, индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишления дизайн, конкуренция,процесуално представителство. Опит в областта на кредитни и обезпечителни сделки, събиране на лоши вземания; несъстоятелност. Член на The Chartered Institute of Arbitrators – London Обучител по медиация
Професионална дейност понастоящем: Юридически консултант в “Софарма” АД
Чужди езици: Английски, руски
За контаки: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ралица ПЕТРОВА
Образование: Английска литература, фасилитация и обучение
Професионален опит: Консултант по организационно развитие, с дългогодишен опит в неправителствения сектор, Експерт по фасилитиране (подпомагане на групова и екипна работа) и разрешаване на конфликти. Допълнителна практическа специализация в прилагането на комуникативни техники и ефективна работа с медиите.
Професионална дейност понастоящем: Съдружник в “Проджект спейс” ООД
Обучител по медиация
Чужди езици: Английски
За контаки: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Симона ТАКОВА
Образование: Право
Професионален опит: Юрисконсулт в авиационни компании; експерт по международно право; дипломат; адвокат с практика в международното право, защита правата на човека; гражданско и търговско право, защита на интелектуалната собственост, застраховане, конкурентно право
Професионална дейност понастоящем: Адвокат; европейски патентен представител; адвокат за европейски дизайн и марка на Общността; представител по индустриална собственост към българското Патентно ведомство,
Обучител по медиация
Чужди езици: Английски, руски
За контаки: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Юлия Бранимирова РАДАНОВА
Образование: Право
Професионален опит: Адвокат и медиатор, практикуващ в областта на търговското, облигационното, инвеститорското, енергийното и правото на ЕС
Практиката й включва представителство в съдебни и извънсъдебни спорове, консултиране на клиенти в областта на енергийниите регулации в сферата на възобновяемите енергийни източници на национално и европейско ниво, експертен анализ за корпоративното преструктуриране с цел данъчни и правна оптимизация на различни търговски сделки.
Магистър по право с диплома за английско и европейско право от British Law Centers в сътрудничество с университета в Кеймбридж, диплома за преговори и медиация от университета в Харвард.
Професионална дейност понастоящем: Адвокат - Софийска адвокатска колегия
Чужди езици: английски, немски, руски
За контаки: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Име: Валентина Петрова ГЕОРГИЕВА
Образование: Право
Професионален опит: Адвокат с практика по семейно, гражданско, трудово, облигационно и вещно право; търговско и застрахователно право; с практика по Закона за обществените поръчки, Закона за закрила на детето и Закона за защита срещу домашното насилие; търговски взаимоотношения между фирми, работещи в областта на реклама, корпоративен дизайн, уеб дизайн, 3D анимация; моден дизайн и облекла; телекомуникации, софтуер и информационни технологии; търговия.
Професионална дейност понастоящем: Адвокат - Софийска адвокатска колегия
Чужди езици: Руски
За контаки: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Име: Валери ГЕРГАНОВ
Образование: Висше техническо, педагогика
Професионален опит: Управление на малки и средни предприятия
Професионална дейност понастоящем: Управител на производствено предприятие за трикотажни изделия
Чужди езици: Английски, руски, турски
За контаки: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Име: Даниела ОСИКОВСКА
Образование: Логистика, Психология
Професионален опит: Научен сътрудник в БАН, управителен директор на агенции за интегрирани маркетингови комуникации и фирма за подбор на персонал, обучение и консултации, ръководител на консултантски проекти, финансирани от Световна Банка, PHARE, BAS (Национална агенция за приходи, Агенция по заетостта, МТСП, МИЕ ), член на УС на АРА България, Председател на Българската Екзекютив Сърч Асоциация
Професионална дейност понастоящем: Управителен Директор на международна агенция за Executive Search/Head Hunting
Чужди езици: Английски, френски, руски
За контаки: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Име: Костадин Христов БОЙЧИН
Образование: Теология, Право, Психология
Професионален опит: В небанковия финансов сектор, като HR мениджър, експерт по застраховане на корпоративни клиенти и изготвяне на застрахователни одити. Съветник по междурелигиозни и вътрешнорелигиозни взаимоотношения на юридически лица регистрирани по Закона за вероизповеданията.
Професионална дейност понастоящем: Юридически консултант по застраховане и доброволно здравно осигуряване. Медиатор.
Чужди езици: Английски, руски
За контаки: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Новини

Повече: Новини  

Обучения