21
Нед, Юли

Формуляр за участие в обучение по медиация

ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

С Е М И Н А Р
„МЕДИАЦИЯ В ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ“
София, 20 март 2020 г.

Предвид Решението на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост за отлагане на всички, насрочени за м. март 2020 год. събития поради бързото разпространие на COVID-19, Заповед № 237/04.03.2020 г. на Председателя на Патентното ведомство на Република България  в същия смисъл, както и актуалната информация за развитието на вируса в България и препоръчаните от българското Правителство ограничения, провеждането на международния семинар „МЕДИАЦИЯТА В ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ“  на 20.03.2020 г. се отлага.

Новата дата за семинара ще бъде съобщена допълнително.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ

Собствено име:*
Фамилно име:*
Професия:*
Организация:*
Позиция:*
Телефон:*
E-mail:*

Моля попълнете данните на кирилица и латиница и изпратете до 10 март 2020 г.
Местата са ограничени.

Обща информация и програмата на семинара може да видите тук.
Моля, прочетете и потвърдете*

Новини

Повече: Новини  

Обучения