14
Пет, Юни

Справка за брой на обучените лица и проведени обучения

ВИД ОБУЧЕНИЕ ГОДИНА Бр. групи Бр. обучени
Сертифициращи обучения по медиация 2023 10 197
Сертифициращи обучения по медиация 2022 9 129
Сертифициращи обучения по медиация 2013-2018 29 383
Сертифициращи обучения по медиация 2019-2021 11 159
Сертифициращи обучения по медиация 2008-2012 15 240
Сертифициращи специализирани обучения по медиация при потребителските спорове 2013-2018 2 24
Сертифициращи специализирани обучения по трансгранична медиация 2011-2018 1 13
Сертифициращи специализирани обучения по търговска медиация /вкл. Международна лятна школа по медиация 2017 - 2019/ 2013-2019 4 57
Сертифициращи специализирани обучения по семейна медиация  /вкл.  Международна лятна школа по медиация 2017/ 2013-2022 3 71
Сертифициращо специализирано обучение по медиация на работното място и трудови спорове 2021 1 29
ОБУЧЕНИЯ ОТ ПРИСЪСТВЕН ТИП 2011-2021   305
УЧАСТНИЦИ МЕЖДУНАРОДНА ЛЯТНА ШКОЛА 2017-2023   202
ОБЩО ОБУЧЕНИ В СЕРТИФИЦИРАЩИ ОБУЧЕНИЯ   85 1809

 

Новини

Повече: Новини