14
Пет, Юни

Сертифициращо допълнително обучение по семейна медиация „Семейството в осъзнатия процес на медиацията”

Съдържание

Прегледан
Програма
Презентации
Анкета

Описание

  • Семейната медиация - вътрешните и външните гласове в процедурата

В последните години натрупахме сериозна експертиза в семейната медиация. В рамките на обучението ще обсъдим задължителните според Наредба № 2 теми, свързани със семейната медиация, като ще поставим и тематични акценти върху родителското отчуждение, домашното насилие, мястото на детето в медиацията; ще обсъждаме какво може и какво не следва да съдържа едно споразумение, което се очаква да бъде внесено за одобрение от съд; ще ви запознаем с инструментите на „наративната” медиация – един все по-популярен подход за решаване на семейни спорове.

  • Медиатора - силната трета страна в неутралната процедура по медиация

В едно свое почти неизвестно аудио интервю Уилям Юри говори за медиатора като "мощната" третата страна в процедурата, възлага му ролята на мета-медиатор, който съумява да погледне отвън, да оркестрира и включи "външните" гласове в диалога. В този дух предвиждаме разговори за осъзнатия подход (mindfulness) като възможност за преодоляване на менталните и емоционалните бариери на семейния медиатор.

  • Секция „Семейна медиация” в обучителната платформа на ПАМБ

Само допреди шест месеца експертите говореха за парадоксалността на онлайн комуникацията, която подпомага дистанцията, но всъщност създава по-голяма „свързаност” - защото общуваме повече и по-често. С това обучение „задвижваме” потенциала на онлайн връзката: всеки участник ще получи парола за достъп до обучителните материали, включително и до материали на ПАМБ от предишни обучения и проекти, свързани със семейната медиация. Тестът ще бъде положен онлайн. Обучението ще бъде проведено в реално време чрез платформата ZOOM.

Прегледан
Програма
Презентации
Анкета

Новини

Повече: Новини