15
Пон, Апр

Медиация

Медиацията е полезен способ за извънсъдебно решаване на спорове, който гарантира на страните равнопоставеност в процеса на договаряне. Двете страни участват доброволно в процедурата, обсъждат възможни решения на спора със съдействието на трето неутрално и безпристрастно лице, медиатор, което ги подпомага в достигането на взаимнополезно решение. Участниците в процедурата: страни, адвокати и медиатор, се задължават да спазват поверителност относно обсъжданията по време на  медиацията.

Правила за провеждане на процедура по медиация

Заявление за провеждане на процедура по медиация

Споразумение за започване на процедура по медиация

Тарифа

Кодекс за професионално поведение на медиаторите към Център ПАМБ

Медиатори

Обратна връзка след проведена медиация

Подаване на жалба

 

Новини

Повече: Новини