14
Пет, Юни

Специализирано обучение - Трудови спорове и медиация на работното място 2024

Съдържание

Прегледан
Програма
Материали
Тест
Анкета

Описание

Програмата на обучението е съобразена с изискванията на Наредба № 2 ... за получаване на сертификат за преминат курс по специализирана медиация

(Обучението ще бъде осъществено чрез онлайн обучителната платформа на ПАМБ и ZOOM)


Темите:

В рамките на обучението ще обсъдим задължителните според Наредба № 2 теми, свързани с трудовата медиация, като ще поставим и тематични акценти върху:
· Източници на конфликти и напрежения на работното място; Последствия от конфликтите на работното място, калкулатор на цената на конфликта;
· Медиацията в системите за уреждане на трудови спорове; Предизвикателства пред медиацията в трудовите отношения – какво трябва да знае медиаторът;
· Спецификите на медиацията при трудови спорове – стратегии и техники за решаване на трудови споровете;
· Национална правна рамка и добри международни практики.

Обучението е подходящо за медиатори, които желаят да получат допълнителна специализация в тази област, а също така и за всеки, който се занимава в практически план с проблеми, възникващи на работното място - включително специалисти по човешки ресурси и организационно развитие, представители на синдикати и служители, ръководители на бизнес структури, мениджъри и консултанти, правни съветници.

Структура на обучението: обучението включва теоретична част, развитие на ключови умения и техники, практика - разиграване на казуси.

Прегледан
Програма
Материали
Тест
Анкета

Новини

Повече: Новини