Обучителен екип

ЕЛИЗА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА

 

Образование

 • Магистър по икономика;
 • Магистър право;
 • Магистър по психология

Професионален опит

 • 1991-1997 – икономист;
 • 1998 – юрист и от 1999 адвокат – АС „НИКОЛОВА, КАЛИНОВ И ПАРТНЬОРИ” - с интерес и в търговско, гражданско, семейно право;
 • Медиатор от 2006 г.;
 • Обучител по медиация от 2008 г.

Обучителен опит

 • Обучител към ПАМБ от 2008г. в основния сертифициращ курс по медиация;
 • Преподава медиация на руски език;
 • Преминати обучения за обучители, организирани от Международната организация за развитие на правото – ИДЛО, Рим (2005), и Центъра за ефективно решаване на спорове – CEDR, UK (2012 и 2013).
 • 2011-2012 ръководител на международен проект на ПАМБ, финансиран от Европейската комисия за Трансгранична медиация и създаване на международна мрежа на медиатори – www.mediation-net.eu
 • 2014 - Обучение на група от Украина на руски език;
 • 2014 - Обучение на учители в Астана, Казахстан.
 • от 2016 – преподава Медиация в УНСС
 • от 2017 - преподава Медиация в Пловдивски университет «Паисий Хилендарски»
 • обучител по проекти на Комисията за защита на потребителите
 • 2019 ръководител проект "Децата на фокус в реформата на съдебната система"
 • председател на Организационен комитет на Първа, Втора, трета и четвърта междунардони летни школи по медиация, организирани от ПАМБ
 • Зам.председател на Националната асоциация за извънсъдебни спогодби – www.nais.bg за разрешаване на потребителски спорове

Допълнителна информация

Владее руски и английски език


 

РУБИНА МИНКОВА ЧЕРНОКОЖЕВА

 

Образование

Магистър по журналистика

 

Професионален опит

 • Практикуващ журналист до 1995 г.;
 • От 1995 г. досега работи в неправителствения сектор, свързан със защита на граждански права и реформа в съдебната система, тристранно сътрудничество, извънсъдебно решаване на спорове;
 • Медиатор от 2008 г., вписана в регистъра през 2009 г.;
 • Завършени курсове за медиатор по специализирана медиация в областта на семейните спорове, на потребителските спорове и на трансграничните спорове.

Обучителен опит

Преминати обучения за обучители, организирани от Международната организация за развитие на правото – ИДЛО, Рим (2005), и Центъра за ефективно решаване на спорове – CEDR, UK (2012, 2013 и 2017).

Допълнителна информация

Владее английски език.


 

СИМОНА ТАКОВА

Образование

 

 • Магистър по право;
 • Специализация: международни отношения и дипломация

Професионален опит

Aдвокат, представител по индустриална собственост за България и ЕС

Обучителен опит

обучител по медиация от 2006 год. към БТПП и ПАМБ


 

МИРЯНА ПЕТРОВА КАЛЧЕВА

Образование

 

Инженер, магистър

 

Професионален опит

Управление на проекти, автоматизирани системи системи за управление в машиностроенето, хоноруван преподавател, спедиция, международен транспорт и спедиция, логистика, митнически услуги и митническо законодателство.
Професионална дейност понастоящем
 • Управител и собственик на фирми за международен транспорт, спедиция и логистика
 • Член на УС на БТПП, председател на ЕК към НАПОО, председател на Асоциация на българските спедитори
 • Медиатор от 2006 г.
 • Обучител по медиация
Обучителен опит
 • Обучител в ПАМБ от 2008 г., сертифициращ курс по медиация
 • Хоноруван преподаватеел ТУ София, ЦПУ
Допълнителна информация немски, английски
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

СВИЛЕНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
Образование Магистър по право СУ „Св.Климент Охридски“
Професионален опит
 • От 2000 г. Адвокат, учредител на Димитрова§партньори
 • Специализация по корпоративното и търговско право, и преговори;
 • От 2005 г. Медиатор; Обучител по медиация
 • Арбитър в Международният Арбитражен съд при Алианс за правно взаимодействие
Обучителен опит
 • От 2006 г. Обучител в БТПП и ПАМБ, сертифициращ курс;
 • Преминати обучения за обучители в Boston, Harvard Law School USA /2006/, и Центъра за ефективно решаване на спорове – CEDR, UK (2012)
Допълнителна информация Владее френски и английски език

 

ЛЮБКА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА - КАРАПАНОВА

 

образование

Магистър по право, СУ „Св. Климент Охридски“

Професионален опит

 • От 1994г. - юрист с опит в търговско, корпоративно, гражданско право, интелектуална собственост, концентрации и нелоялна конкуренция, процесуално представителство, ADR, и др. Работила за Министерство на отбраната, ТS Bank, Bulbank, Софарма АД /от 2001г. и понастоящем/.
 • Медиатор от 2006г.
 • Обучител по медиация от 2008г.
 • Арбитър в Арбитражния съд към КРИБ от 2015г.

обучителен опит

 • Обучител към ПАМБ от 2008г. , в това число в основен сертифициращ курс и в надграждащи обучения по трансгранична медиация и медиация при потребителски спорове;
 • Преминати обучения за обучители, организирани от ПАМБ /2008/ и Центъра за ефективно решаване на спорове – CEDR, UK (2012)
 • 2013 – лектор на 4-та международна конференция на ЕMNI /European Mediation Network Initiative/ в Братислава, Словакия.
 • 2014 Обучение на група от Украина

Допълнителна информация

Владее английски език


 

ЮЛИЯ РАДАНОВА
образование Доктор по право с дисертационен труд на тема "Медиацията в брачните отношения"
Специализирала преговори и медиация към Университета в Харвард
Притежаваща диплома по английско и европейско право от Британски правни центрове съвместно с Университета в Кембрид
Професионален опит
 • Адвокат към Софийска адвокатска колегия
 • Основател и председател на Института по медиация и управление на спорове ИМЕУС
обучителен опит
 • Лектор по медиация към Университета за национално и световно стопанство (УНСС) от 2015 г.
 • Лектор към Лятната школа по комуникация, преговори, медиация, организирана от ПАМБ
  Асоцииран преподавател към Riga Graduate School of Law
 • първи български участник, треньор и съдия в международното състезание по международна търговска медиация, организирано от Международната търговска камара в Париж (МТК) ;
 • инициатор и експерт по Проекта за стратегическо партньорство Eразъм + за създаването на ,,Онлайн обучителна платформа по Медиация’’ със сътрудничеството на УНСС, Университетът на Генуа (Италия), Университетът „Turība” (Латвия), Университетът „Mykolas Romeris” (Литва) и Университетът по икономика в Прага (Чехия) - http://mediation.turiba.lv/
 • инициатор и активен участник в проект "Децата на фокус в реформата на съдебната система" - проект, насочен към реформирането на семейното правораздаване посредством създаването на информационни сесии за родители, преминаващи през родителски конфликт - deca.pamb.info
 • инициатор и активен участник в проект "Правен балансьор - онлайн достъп до правосъдие" - проект, по който е създадена единствена по рода си онлайн платформа, позволяваща потребителя да получи безплатна информация за пълния спектър от възможни решения по своя казус ведно с прогнозното времетраене и разноски, свързани с това - http://balancer.legalsp.eu/
Допълнителна информация Владее английски, немски и руски език
Aвтор на редица публикации, наръчници, методологии и книги в сферата на медиацията

Новини

Повече: Новини