21
Нед, Юли

Обучителен екип

ЕЛИЗА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА

 

Образование

Магистър по икономика;
Магистър право;
Магистър по психология

Професионален опит

1991-1997 – икономист;
1998 – юрист и от 1999 адвокат – АС „НИКОЛОВА, КАЛИНОВ И ПАРТНЬОРИ” - с интерес и в търговско, гражданско, семейно право;
Медиатор от 2006 г.;
Обучител по медиация от 2008 г.

Обучителен опит

Обучител към ПАМБ от 2008г. в основния сертифициращ курс по медиация;
Преподава медиация на руски език;
Преминати обучения за обучители, организирани от Международната организация за развитие на правото – ИДЛО, Рим (2005), и Центъра за ефективно решаване на спорове – CEDR, UK (2012 и 2013).
2011-2012 ръководител на международен проект на ПАМБ, финансиран от Европейската комисия за Трансгранична медиация и създаване на международна мрежа на медиатори – www.mediation-net.eu
2014 - Обучение на група от Украина на руски език;
2014 - Обучение на учители в Астана, Казахстан.
от 2016 – преподава Медиация в УНСС
от 2017 - преподава Медиация в Пловдивски университет «Паисий Хилендарски»
обучител по проекти на Комисията за защита на потребителите2019 ръководител проект "Децата на фокус в реформата на съдебната система"
председател на Организационен комитет на Първа, Втора, трета и четвърта междунардони летни школи по медиация, организирани от ПАМБ
Зам.председател на Националната асоциация за извънсъдебни спогодби – www.nais.bg за разрешаване на потребителски спорове

Допълнителна информация

Владее руски и английски език


 

РУБИНА МИНКОВА ЧЕРНОКОЖЕВА

 

Образование

Магистър по журналистика

 

Професионален опит

Практикуващ журналист до 1995 г.;
От 1995 г. досега работи в неправителствения сектор, свързан със защита на граждански права и реформа в съдебната система, тристранно сътрудничество, извънсъдебно решаване на спорове;
Координатор за България на международни проекти, свързани с медиацията, сред които: „Европейска мрежа на медиатори за трансгранични спорове”, "Защита на детето … Подобряване на сътрудничеството при отвличане на деца от родители" и др.
Член на организационния комитет на международните летни школи по комуникация, преговори и медиация, осъществени от ПАМБ
Медиатор от 2009 година. Специализации по медиация в областта на семейните, трудовите и потребителските спорове, на трансграничните спорове.
Медиатор към Центъра за спогодби и медиация на Софийски районен съд и Софийски градски съд.

Обучителен опит

Преминати обучения за обучители, организирани от Международната организация за развитие на правото – ИДЛО, Рим (2005), и Центъра за ефективно решаване на спорове – CEDR, UK (2012, 2013 и 2017).
Лектор към Международната лятна школа по комуникация, преговори и медиация, организирана от ПАМБ.

Допълнителна информация

Владее английски език.


 

СИМОНА ТАКОВА

Образование

 

Магистър по право;
Специализация: международни отношения и дипломация

Професионален опит

Aдвокат, представител по индустриална собственост за България и ЕС

Обучителен опит

обучител по медиация от 2006 год. към БТПП и ПАМБ


 

МИРЯНА ПЕТРОВА КАЛЧЕВА

Образование

 

Инженер, магистър

 

Професионален опит

Управление на проекти, автоматизирани системи системи за управление в машиностроенето, хоноруван преподавател, спедиция, международен транспорт и спедиция, логистика, митнически услуги и митническо законодателство.
Професионална дейност понастоящем Управител и собственик на фирми за международен транспорт, спедиция и логистика
Член на УС на БТПП, председател на ЕК към НАПОО, председател на Асоциация на българските спедитори
Медиатор от 2006 г.
Обучител по медиация
Обучителен опит Обучител в ПАМБ от 2008 г., сертифициращ курс по медиация
Хоноруван преподаватеел ТУ София, ЦПУ
Допълнителна информация немски, английски
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

СВИЛЕНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
Образование Магистър по право СУ „Св.Климент Охридски“
Професионален опит От 2000 г. Адвокат, учредител на Димитрова§партньори
Специализация по корпоративното и търговско право, и преговори;
От 2005 г. Медиатор; Обучител по медиация
Арбитър в Международният Арбитражен съд при Алианс за правно взаимодействие
Обучителен опит От 2006 г. Обучител в БТПП и ПАМБ, сертифициращ курс;
Преминати обучения за обучители в Boston, Harvard Law School USA /2006/, и Центъра за ефективно решаване на спорове – CEDR, UK (2012)
Допълнителна информация Владее френски и английски език

 

ЛЮБКА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА - КАРАПАНОВА

 

Образование

Висше юридическо, СУ „Св. Климент Охридски“

Професионален опит

От 1994г. 2020 юрист с опит в търговско, корпоративно, гражданско право,интелектуална собственост, концентрации и нелоялна конкуренция, процесуално представителство,ADR, и др. Работила заМинистерствонаотбраната, ТS Bank, Bulbank, Софарма АД.
От 2020 – адвокат при САК.
Медиатор от 2006г. Завършени курсове за медиатор по специализирана медиация в областта на търговските спорове, семейните спорове, на потребителските спорове и на трансграничните спорове.
Обучител по медиация от 2008г.
Арбитър в Арбитражния съд към КРИБ от 2015г.
Представител по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и проишления дизайн.
В листите на медиаторите и арбитрите към Центъра за медиация и арбитраж на Световната организация по интелектуална собственост(WIPO).

Обучителен опит

Обучител към ПАМБ от 2008г., в това число в основен сертифициращ курс и внадграждащиобученияпотрансграничнамедиация и медиацияприпотребителскиспорове;
Преминати обучения за обучители, организирани от ПАМБ /2008/ и Центъра за ефективно решаване на спорове – CEDR, UK (2012, 2015, 2017)
2013 – лектор на 4-та международна конференция на ЕMNI /EuropeanMediationNetworkInitiative/ в Братислава, Словакия.
2014 Обучение на група от Украина
Лектор към Лятната школа по комуникация, преговори, медиация, организирана от ПАМБ.

Допълнителна информация

Владее английски и испански.
Автор на публикации в областта на медиацията, съавтор в наръчници и книги в областта на медиацията и ADR.


 

ЮЛИЯ РАДАНОВА
Образование Доктор по право с дисертационен труд на тема "Медиацията в брачните отношения";
Специализация по преговори и медиация към Университета в Харвард
Диплома по английско и европейско право от Британски правни центрове съвместно с Университета в Кембридж.
Професионален опит Адвокат към Софийска адвокатска колегия
Обучителен опит Лектор по медиация към Университета за национално и световно стопанство (УНСС) от 2015 г.;
Лектор към Лятната школа по комуникация, преговори, медиация, организирана от ПАМБ;
Асоцииран преподавател към Riga Graduate School of Law ;
Първи български участник, треньор и съдия в международното състезание по международна търговска медиация, организирано от Международната търговска камара в Париж (МТК) ;
Инициатор и експерт по Проекта за стратегическо партньорство Eразъм + ,,Онлайн обучителна платформа по Медиация'', реализиран от УНСС, Университетът на Генуа (Италия), Университетът „Turība" (Латвия), Университетът „Mykolas Romeris" (Литва) и Университетът по икономика в Прага (Чехия);
Инициатор и активен участник в проект "Децата на фокус в реформата на съдебната система";
Инициатор и активен участник в проект "Правен балансьор - онлайн достъп до правосъдие".
Допълнителна информация Владее английски, немски и руски език
Aвтор на публикации, наръчници, методологии и книги в сферата на медиацията.

 

ДИМА АЛЕКСАНДРОВА
Образование Магистър по право, СУ „Св. Климент Охридски“
Специализация по право на ЕС и международно частно право, Университет на Лотарингия, Франция
Магистър по международно бизнес право, Кралски колеж, Лондон
Професионален опит Адвокат към Софийската адвокатска колегия, развива собствена практика в областта на търговското право и алтернативното решаване на спорове.
Като стипендиант на международната Фондация Слин през 2017 г. провежда стаж по медиация във Великобритания.
Медиатор към Центъра за спогодби и медиация към СРС и СГС.
През периода 2018-2020 година оглавява комитета на младите медиатори към Международната адвокатска асоциация.
Обучителен опит От 2014 г. до момента обучава и провежда практическата подготовка на редица университетски отбори за международни студентски състезания по медиация и преговори. Под нейно ръководство отборите на Кралския колеж в Лондон и на СУ „Св. Климент Охридски“ печелят отличия. Тренирала е и отбор на Университета в Ухан, Китай.
Съдийства на състезанията по медиация и преговори на Международната търговска камара в Париж и Хонг Конг, както и на Виенския център по международен търговски арбитраж.
Лектор на международни форуми по медиация и преговори на Международната адвокатска колегия и други организации.
Допълнителна информация Владее английски и френски език - заклет преводач и с двата езика. Немски език на разговорно ниво.

 

РАЛИЦА ПЕТРОВА
Образование Магистър английска филология, СУ „Св. Климент Охридски“
Професионален опит Управлявала над 60 проекта, свързани с развитието на различни отдели и организации, включително такива насочени към трансформация и преструктуриране на компании. Участва в различни програми за изграждане на умения: прави анализ на нуждите от обучение, разработва тренинги в сферата на комуникации, разрешаване на спорове, творческо мислене и лидерски умения. Провежда обучения на обучители, въвежда съвеременни методи и технологии за обучение.
Ръководила широка гама от проекти за техническа помощ в България , Грузия и Албания. Клиентите включват Национален институт на правосъдието, Камарата на частните съдебни изпълнители, Нотариална камара, Националната телекомуникационна компания, частни и неправителствени организации. Сертифицирана в управление на проекти по Agile методологията (Scrum Master Certification)
Сертифициран медиатор.
Обучителен опит 20 годишен опит в обучения на възрастни, лидерско и организационно развитие. Професионален опит в различни сфери, включително информационни услуги, малък и среден бизнес, неправителствени организации, юридически професии.
Обучител по медиация от 2008 г.
Пряко участва във въвеждането на търговската медиация в страната и нейното популяризиране чрез информационни кампании и бизнес организации; както и в създаването и развитието на Професионалната асоциация на медиаторите в България.
Допълнителна информация Владее английски език.

 

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ЕЛЕНКОВ
Образование Магистър по право, СУ „Св. Климент Охридски“
Професионален опит Юрисконсулт на Национална мрежа за децата (най-голямото обединение на граждански организации и експерти в България, работещи с и за деца и семейства) и координатор на Мрежата за правна помощ на НМД.
Обучител по училищна медиация и ефективна комуникация към Сдружение „Виа Хуманика“, гр. Плевен;
Правен консултант към етичния отдел на голяма мултинационална компания за търговия.
Обучителен опит В периода между 2015 – 2020 г. е активен участник като преговарящ, а впоследствие и като треньор в отбора по преговори и търговска медиация на Софийския университет за участие в международни юридически състезания, сред които Consensual Dispute Resolution Competition, организирано от Виенския център по международен търговски арбитраж (първо място като преговарящ – 2016 г.).
Един от двамата български професионални медиатори, наети от международната медиационна платформа ePOM (https://e-pom.eu/).
Лектор и обучител в тренинги и семинари по преговори и медиация (търговска, семейна, трудова, училищна), в различни форуми и формати.
Допълнителна информация Владее английски, руски, италиански (говоримо) и украински (говоримо). Професионалните му интереси са свързани с права на човека, гражданско право, детско правосъдие и превенция на детската криминализация, образователна интеграция, медиация.

 

Новини

Повече: Новини  

Обучения