14
Пет, Юни

2 български отбора на състезание по медиация в международната търговска камара

Отбори на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и Нов Български Университет представиха достойно България на състезанието по международна търговска медиация. Състезанието се организира от Международната търговска камара за VIII поредна години в Париж. Събитието се проведе в периода 08 - 13.02.2013 г. и събра над 500 студенти, адвокати, медиатори и академици от цял свят.

Въпреки своя интегриращ състезателен елемент, събитието не противопоставя един на друг отделните 65 университетски отбора. Напротив, основна задача на състезанието е да повиши познанията по медиация и практическите умения за водене на преговори сред студентите и практикуващите юристи, като в дългосрочен план осигури разпространението на алтернативните способи за извънсъдебно решаване на спорове. Моделът, който състезанието следва, е разиграването на конфликтна ситуация, в която два различни отбора влизат съответно в ролята на адвокат и изпълнителен директор на две отделни дружества, намиращи се в конфликт. За медиатор, подпомагащ страните в решаването на конфликта се определя професионаист с дългогодишна практика в сферата на международните / национални конфликти. В рамките на предоставените 90 минути двата отбора се опитват да обследват взаимните си интереси, да разберат причините, довели ги до настоящата ситуация, и да генерират креативни начини за решение. Съдии (отново професионални медиатори със задълбочена практика в областта) оценяват именно възможността и уменията на отделните участници да защитават и преследват дългосрочните планове на дружествата, които представляват. С оглед това всеки отбор е получил предварително казусите, описващи фактологията на проблема и конфиденциалната информация, специфична за отделните страни. Подготовката за състезанието включва и изработването на медиационни планове, в които всеки отбор определя своята BATNA (най-добра алтернатива до постигнато споразумение), WATNA (най-лоша алтернатива до постигнато споразумение), дългосрочните интереси на страните, стратегия относно провежданата медиация и т.н.

Надпреварата има няколко измерения: от една страна тя представлява състезание между отделните университетски отбори по отношение качествата и уменията на участниците да осъществяват и подпомагат процедурата по медиация, от друга – тя представлява и състезание между отделните треньори/професионалисти относно уменията им да предадат на своите състезатели задълбочени познания за най-ефективните и иновативни техники за справяне с конфликтни ситуации.

 

България прави своето участие в най-престижното състезание по международна търговска медиация за 2-ра поредна година. През 2012 г. Юлия Раданова и Мая Стоянова представиха Софийския университет „Св. Климент Охридски”, като по време на своя дебют успаха да надвият всеки един от университетите, срещу които се изправиха,  и така класираха отбора на престижното 26-то място сред всички 66 отбора. Тази годината Юлия и Мая се завръщат като треньори съответно на Софийския университет в състав Дима Александрова и Георги Иванов и на Нов Български Университет, представени от Мария Илиева и Мила Николова. Участниците на България показаха завидни умения в подхода си към конфликта и неговото овладяване, определянето на тънката линия между правна аргументация и бизнес целите на спорещите страни. Срещите с представители на университети от САЩ, Израел, Бразилия, Индия и т.н. затвърдиха увереността на състезателите, че правната аргументация е само основата за бързи, ефективни и печеливши решения, от които бизнесът има нужда днес и сега.

Едно е ясно – догодина българските отбори ще са 3. 3 отбора в  3-та година от участието на България в състезанието. Звучи интересно и пердизвикателно.

2 български отбора на състезание по медиация в международната търговска камара 

Новини

Повече: Новини