Формуляр за участие в Онлайн сертифициращо обучение за медиатори на ПАМБ - 6 ноемви - 5 декември 2021

Местата за Онлайн сертифициращо обучение за медиатори на ПАМБ - 6 ноемви – 5 декември 2021  са изчерпани.