05
Пон, Юни

Vive les médiateurs!

За четвърта година Софийският университет „Св. Климент Охридски” се включи в най-мащабното международно състезание по търговска медиация, организирано от Международната търговска камара в Париж. Отборът бе в състав Ивета Иванова (2 курс, ЮФ), Георги Еленков (2 курс, ЮФ), Ивайло Икономов (4 курс. ЮФ) и Младен Печевски (4 курс, Стопански факултет) с треньор Дима Александрова, сертифициран медиатор от ПАМБ и юрист, треньор за втора година и бивш участник в състезанието.

На състезанието българският отбор участва в четири медиационни сесии, всяка от които развивана върху различен търговски казус. Възпитаниците на СУ премери сили с Университета на Хайдерабад (Индия), „Пепърдайн” (Калифорния, САЩ), най-големия частен университет в Грузия, както и Университета на Флоренция (Италия).
Сблъсъкът със заплетени международни търговски спорове в тази среда показа още веднъж практически неизброимите ползи от медиацията за откриване на взаимни интереси и разрешаване на спорове извън съдебната зала. Впечатляващото представяне на българския отбор във всяка от четирите сесии заслужено получи адмирациите на организаторите на състезанието, на професионални медиатори, адвокати, треньори, участници и доброволци. Така Роналд Остин, медиатор и консултант в международната юридическа кантора „Clifford Chance”, възкликна: „Българският отбор ме впечатли дотолкова със своето представяне, че догодина спокойно може да проведем състезанието по медиация в България на български!”
Разглежданите казуси – общо 8 на брой в хода на цялото състезание, са действителни търговски спорове, решавани посредством референция към Правилата по медиация на Международната търговска камара. Особен интерес тази година представляваше казус с екологична тематика, съставен от Алан Лимбъри (Alan Limbery) – най-известното име в сферата на медиацията от Австралия и в топ 10 на световните медиатори по търговски спорове. Членът на ПАМБ – Юлия Раданова, имаше честта да съдийства заедно с г-н Лимбъри именно по подготвяния от него казус. Самите факти по конкретния спора, отнесен към медиация, произтичат от заведен иск пред Международния съд в Хага от странана жителка на богат на природни ресурси остров срещу международна въгледобивна компания относно правото си на добра и здравословна околна среда и транспонирането на Принципите от Осло относно задълженията на държавите по отношение на климатичните промени. В хода на самата сесия студентите разкриват интересите на двете страни – респективно установяват, че действията на будната гражданка са финансирани от компании, инвестиращи в зелени технологии, а въгледобивната компания цели бързо да прекрати делото поради негативите подобно дело нанася върху имиджа й и негативите върху котировките, по които акциите на международното дружество се продават на пазара. Именно на база разкритите интереси участващите отбори достигат и до редица креативни решения, с които да решат спора по начин, немислим за хода на което и да е съдебно производство.
За Ивета, Георги, Младен и Ивайло приключенията в света на медиацията не свършват с края на този международен форум. С помощта на своя треньор Дима Александрова, на Юлия Раданова (първата българка съдия в състезанието и медиатор към Професионалната Асоциация на Медиаторите в България (ПАМБ)), както и на други приятели на медиацията, студентите целят да се включат активно в създаването и развитието на Клуб по медиация към Софийския Университет.
Този клуб е насочен към развиване преподаването на медиация в България и предоставя възможност за овладяване на медиационни техники посредством симулирани медиационни сесии. Както споделят четиримата възпитаници на Софийски Университет, напълно възможно е тъкмо в Клуба по медиация да се подготвят следващите победители в състезанието в Париж.

Отборът използва възможността да изкаже своите благодарности на Професионалната асоциация на медиаторите в България, Софийския Университет „Св. Климент Охридски“ и декана на Юридическия факултет – проф. д-р Сашо Пенов, както и на изд. „Сиби“ за оказаната подкрепа.

Новини

Повече: Новини