20
Пон, Май

СВЕТЪТ Е АРС

2017-ТА:
Втора поредна година СВЕТЪТ Е АРС

През април 1976 година едно събитие, получило известност под названието Конференция Паунд,  дава тласък на модерното разбиране за алтернативно решаване на спорове в САЩ - форумът започва дискусия върху тема, която вероятно ще бъде окачествена като „най-голямата реформа в развитието на американската съдебна система”.  Конференцията получава своето название в чест на Роскоу Паунд, деканът- реформатор на Университета за право в Харвард, останал начело на световноизвестното училище през 20-те и 30-те години на миналия век.

Четиридесет години по-късно всички заинтересовани страни – експерти, практици, потребители, които работят в посока предотвратяване и решаване на спорове, са поканени да участват в серия от замислени като уникални лидерски събития по целия свят под  наименованието Global Pound Conference (GPC).

Каква е целта?

GPC са си поставили забележителна цел: да формират бъдещите посоки в развитието на подходите за решаването на спорове и достъпа до правосъдие през 21 век като цяло.

Амбициозната програма, чиято цел е да предизвика дебат и да генерира полезни решения от пряко участващи в процесите страни чрез отделни конференции по целия свят, е инициирана от Международния институт по медиация (IMI) заедно с няколко други утвърдени организации, които работят в областта на АРС. Поредицата световни форуми дискутира  пълния  спектър от инструменти за решаване на спорове - преговори, медиация, помиряване, арбитраж, съдебни дела и хибридни процедури.

Кой  и как участва?

Всички участници, както тези, които присъстват физически, така и онези, които участват онлайн, имат възможност да изразят своите виждания и предпочитания, да формират бъдещите посоки в развитието на АРС в своите страни и в международен план. Специална GPC онлайн платформа позволява обмен на данни чрез мобилни устройства, включително гласувания чрез специално разработено приложение, достъп до което имат всички – потребители, доставчици на услугата, консултанти, преподаватели, съдии, политици и други заинтересовани страни от световната общност на АРС.

Какво се случи досега, какво се очаква?

Според първоначалния план конференции трябваше да се проведат  в 15 града по света. Инициативата обаче получи невероятна подкрепа. Организират се повече от 36 събития в над 26 страни с подкрепата на 39 глобални партньори и спонсори.

26 са планираните събития за 2017 година - САЩ  /5 събития в 5 града/, Италия, Германия, Испания, Русия, Румъния, Полша, Хонконг, Индия, Бразилия, Южна Африка, Нова Зеландия и още, и още ...

Как GPC ще промени глобалния разговор върху подходите за решаване на спорове?

Към днешна дата е налице сериозен дефицит от надеждна информация в полето на АРС. Дори абревиатурата  АРС (ADR на английски) се разчита по различен начин. Серията от конференции вероятно ще се превърне в най-значимото събитие, свързано с развитието на превенцията и решаването на спорове, от 1976 година насам, когато е била проведена Конференцията Паунд в САЩ.

По информация от сайта на Международния институт за медиация със седалище Холандия

Новини

Повече: Новини