05
Пон, Юни

ПАМБ започна първото онлайн обучение по медиация

Източник: https://www.bnr.bg/

Чуйте звуков файл: ТУК.

Медиацията е способ за доброволно разрешаване на спорове, при който страните се подпомагат от трето, неутрално и безпристрастно лице-медиатор, за постигане на взаимно приемливо споразумение. Медиацията е доброволна, неформална, безпристрастна и поверителна процедура.

Медиация може да се използва за разрешаването на широк кръг проблеми от ежедневието, засягащи гражданското и търговското право, като жилищни спорове, трудови спорове, спорове на работното място, искове с малък материален интерес, искове за погасяване на дългове, въпроси за границите между имоти, въпроси в областта на трудовоправните отношения, спорове от договорното право, искове за понесени телесни повреди и искове за виновна небрежност, както и колективни спорове, свързани с вдигане на шум или оказан тормоз.

Медиацията може да бъде използвана и при семейни спорове, включително развод, разтрогване на гражданско партньорство, молби по Закона за децата, включително за определяне на личните отношения между родителите и децата. Не е ограничена до бивши партньори или съпрузи. Например бабите и дядовците могат да прибягнат до семейна медиация, за да се опитат да постигнат споразумение по отношение на личните си отношения с техните внуци.

Професионалната асоциация на медиаторите в България (ПАМБ) започна първото онлайн обучение по медиация. 

„ПАМБ е първата организация в България, която въведе понятието онлайн медиация още през 2011 г. с реализацията на проекта „Трансгранична медиация“. Тогава създадохме един алгоритъм за онлайн решаване на спорове чрез медиация и въведохме формулата как да става това. Направихме и няколко трансгранични онлайн медиации. Ние активно работим за онлайн разрешаването на потребителски спорове.“ Това каза в предаването „Законът и Темида“ адвокат Елиза Николова, председател на Професионалната асоциация на медиаторите в България.

Новини

Повече: Новини