14
Пет, Юни

Адаптирана методика за провеждане на информационна сесия за родители в онлайн среда

Адаптирана методика за провеждане на информационна сесия за родители в онлайн среда по проект BG05SFOP001-3-003-0063-C01 - „Децата на фокус в реформата на съдебната система“, финансиран от Европейския съюз и Оперативна програма „Добро управление“- Вижте като PDF

Новини

Повече: Новини