14
Пет, Юни

Проект „Децата на фокус…”: покана за заключителна конференция - 22.07.2020 г.

През изминалата година и половина Професионалната асоциация на медиаторите в България (ПАМБ) в партньорство с Национална мрежа за децата(НМД), Институт по социални дейности и практики(ИСДП), Фондация „За нашите деца” и Асоциация „Родители” бе активно ангажирана в изпълнението на проект „Децата на фокус в реформата на съдебната система” по Оперативна програма „Добро управление“.

Основна цел на „Децата на фокус” бе да разработи процедура по информиране на родители в конфликт относно негативните аспекти на родителския спор, способите за преодоляването му и това как медиацията може да им помогне, за да гарантират най-добрите интереси на своето дете.

С успешното изпълнение на „Децата на фокус“ бяха положени основите на един ефективен иновативен модел на адресиране на родителски конфликти, който може да бъде продължен дългосрочно и мултиплициран на територията на цяла България.

Скъпи съдии, адвокати, медиатори, психолози, социални работници, педагози, родители в конфликт, приятели на „Децата на фокус“,

Каним ви на заключителната конференция по проекта, която ще се проведе на 22.07.2020 г. (сряда) от 10:00 до 13:00 ч. в зала А в сградата на Българската търговско-промишлена палата, на адрес: гр. София 1000, ул. „Искър“ № 9.

За записване – моля попълнете следната форма: https://forms.gle/2KSNtgj7rSCotaty7.

Конференцията ще бъде излъчвана и на живо онлайн, на адрес: www.facebook.com/ChildrenOnFocus.

За нас ще бъде ценно в рамките на конференцията да получим вашата обратна връзка относно постигнатото по проекта и възможностите за продължаване и надграждане на модела.

Новини

Повече: Новини