20
Пон, Май

9 февруари 2021 - ГОЛЯМАТА НОВИНА ЗА МЕДИАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ

ВСС  ПРИЕ КОНЦЕПЦИЯ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА СЪДЕБНА МЕДИАЦИЯ

Висшият съдебен съвет прие Концепция за въвеждане на задължителна съдебна медиация по граждански и търговски дела.

Концепцията е разработена във връзка със стратегическата цел, заложена в Актуализираната стратегия за продължаване на съдебната реформа, получила е и подкрепа от изпълнителната и законодателната власти, което реално гарантира реализирането й. 

Задължителната съдебна медиация ще стартира до края на годината в четири пилотни съдилища, в които вече има изградени центрове - София, Варна, Пазарджик и Перник.

Концепцията предвижда две фази за изпълнението:

I фаза – Въвеждане на задължителна съдебна медиация в пилотни съдилища, в които вече има функциониращи центрове за съдебна медиация (в градовете София, Варна, Пазарджик и Перник); изготвяне на план на необходимите промени в работата на съда и на съдебните центровете по медиация, включително на необходимите процедурни и законодатели промени, и съгласуването им със заинтересованите групи.

II фаза – Създаване на 15 нови центрове по медиация към окръжните съдилища, в които няма такива, и разширяване на вече съществуващите 9 центъра, извън пилотните съдилища.

Новини

Повече: Новини