15
Пон, Апр

Базовото обучение на ПАМБ вече с международен статус

Сертифициращото  обучение на Професионалната асоциация на медиаторите в България (ПАМБ) е признато за обучение, което отговаря на стандартите на Международния институт за медиация – International Mediation Institute (IMI) като Certified Mediator Training Program (CMTP).

В резултат на това медиаторите, които се сертифицират при ПАМБ, ще имат право да се впишат в международния регистър на IMI и да получат сертификат с международен статус.

IMI е най-големият световен институт за медиация, насочил своите усилия в разработването и въвеждането на единни международни стандарти в обученията по медиация при съобразяване с изискванията на националните правни рамки.

На всеки две години IMI одитира сертифицираните от института програми и обучителни организации, с което гарантира качеството на провежданите от тях обучения.

Обучението на ПАМБ беше високо оценено от оценителната комисия на международния институт, което за пореден път доказва качеството на работата на ПАМБ като първа обучителна организация в България

Повече за IMI:

IMI е международна организация, която се е насочила основно към създаването на единни стандарти за обучение и оценка на медиаторите. В края на 2019 година Европейската комисия за ефективно правосъдие (CEPEJ) одобри Насоки за развитието на медиацията, като насоките, посветени на единните стандарти в обученията на медиаторите са изготвени от  IMI. Институтът  не провежда обучения и не извършва медиационни услуги, което го поставя в независима и експертна позиция. През 2016 – 2017 година  IMI е сред основните организатори на Global Pound Conference – серия от 29 конферентни събития, обхванала 22 страни по целия свят. Това е най-големият международен форум, посветен на медиацията, при който – благодарение на технологиите - се чу гласът на хиляди медиатори; създадена е огромна база данни за развитието на медиацията и е събрана информация както за добрите практики, така и за възникващите затруднения при нейното приложение.

Новини

Повече: Новини