15
Пон, Апр

Втора награда за българските студенти в най-престижното състезание по международна търговска медиация

Български студенти от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ спечелиха втора награда на най-големия форум в света по медиация и преговори – състезанието по международна търговска медиация на Международната търговска камара в Париж/International Chamber of Commerce - https://iccwbo.org/.

В състезанието участваха 48 отбора от  39 държави – представени бяха водещи университети от шест континента, сред които университети от Бръшляновата лига в САЩ като Бъркли, Кралския колеж в Лондон, Университета Маастрихт и други.

Отборът, представил България, бе в състав:

  • Даяна Зашева – студент 5 курс ,,Право“
  • Кристина Горчева – студент 1 курс ,,Международни отношения“
  • Христо Мънчев – студент 1 курс ,,Право“

Треньор на отбора бе адв. Дима Александрова – опитен медиатор с множество умения и познания в сферата на медиацията. След няколко етапа на подбор на участниците,  Дима Александрова провежда четиримесечна подготовка на студентите, насочена както към сработване на отбора, предаване на експертни знания, чисто човешка подкрепа и сплотяване.

Състезанието на Международната търговска камара представлява поредици от симулации на медиационни сесии, в които студенти от различни краища на света заемат ролята на преговарящи страни по търговски спор – във всяка сесия се състезават два отбора, като във всеки отбор се разпределят роли на клиент и адвокат по конкретния казус. Състезанието е фокусирано върху преговорите между двата отбора, единият от които побеждава и се класира за следващ етап – и така от началото до финала се преминава през 6 фази. Всяка сесия се води от един опитен медиатор и се наблюдава от двама съдии в предварителните кръгове и от трима в елиминационните кръгове. Шестте казуса, по които отборът на СУ работи за всеки един от кръговете до самия финал, бяха свързани с актуални теми. В контекста на измислени държави бяха разгледани ситуации от глобалната реалност. Ярък пример бе третият казус, отнасящ се до Брекзит и конкретно до спор за връщане на такси и мита между държавите членки на международен съюз и напусналата го държава, както и до непризнаване на био продукти, произведени в напусналата държава, за сертифицирани такива по критериите на дадения съюз. Сред другите теми от настоящето бяха, разбира се, вирусът Covid-19 и влиянието му върху различните аспекти на световната търговия, нарасналото търсене и необходимостта от повече предлагане на разнообразие от доставки по домовете,  софтуерни продукти за фитнес индустрията, производството на защитни маски. При разигран казус бе засегнат въпросът по отлагане на събития и прекратяване на договори поради природни бедствия.

Всички казуси бяха писани от автори от различни държави, като всеки автор бе включил в текста си своята различна гледна точка върху пандемията и възможното развитие на събитията около нея. 

Ето какво още споделят Даяна Зашева, Кристина Горчева, Христо Мънчев:

„За да продължим напред като отбор трябваше да прилагаме преговорни и медиационни техники, с които да постигнем взаимополезно решение за страните по търговския спор. По време  на всяка медиация беше важно да се открои разпределението на задачите между клиент и адвокат според предварително подготвения за сесията медиационен план. По регламент преговарящите съотборници трябва да отстояват своята стратегия и да постигнат максимално добър резултат за себе си от спора с другата страна, като същевременно уважават интересите на всички на преговорната маса и търсят допирни точки помежду си. За осъществяването на тези изисквания, а и за плавното протичане на сесията,  ние приложихме разнообразие от техники: отговаряхме на изказванията на другата страна, отчитайки замесените чувства и фокусирайки се върху интересите на страните по спора; преформулирахме тези, съставяхме кратък дневен ред за ориентиране в дискусията между страните и придружаващите ги адвокати; обръщахме се към медиатора в подходящ момент от сесията; съобразявахме се и успявахме да преодолеем културните различия и с другата страна; прилагахме умело BATNA, WATNA, ZOPA (най-добрата, най-лошата алтернатива на медиационното споразумение; зоната на възможни споразумения). Всички тези, както и други похвати и методи, с които се запознахме предварително от учебници на Харвардската школа, ние  тренирахме усърдно с адв. Дима Александрова на подготвителния етап.

Шестте кръга, през които премина отборът на СУ,  бяха предизвикателство, с което ние - двамата първокурсници и опитният петокурсник от университета, се справихме със завидна лекота. По време на едноседмичното състезание се разкриха различията при подхода на всяка националност към начина на провеждане на медиационни сесии. Особено ярки примери беше нашето съпоставяне като българи с моделите на поведение, представени от студенти от  Бразилия, Индонезия, САЩ и Китай .

Макар в онлайн формат, състезанието се оказа реална възможност за нас да се запознем и да се сприятелим виртуално с други студенти и професионални медиатори от различни краища на света. Уменията и познанията, които придобихме през втората седмица на месец февруари, наричана в Париж ICC Mediation week, са важен етап за нашето кариерно и личностно развитие, дадоха ни възможност да погледнем по нов начин на обучението по право и перспективите, които то ни дава.”

Новини

Повече: Новини