21
Нед, Юли

Кръгла маса по проект "Децата на фокус в разнообразните семейства"

На 13.01.2022 г., в рамките на проведена Кръгла маса, бе представен Доклад на тема „„Най-добрия детски интерес в контекста на съвременните семейни структури и чуждестранните практики за социална интеграция на нетрадиционни семейства“. Събитието е част от проект „Децата на фокус в разнообразните семейства“, финансиран от Фонд „Активни граждани“ – www.activecitizensfund.bg, и изпълняван от „Институт по медиация и управление на спорове“ (ИМЕУС), „Професионална асоциация на медиаторите в България“ (ПАМБ) и „Ресурсен център Билитис“ (Билитис) за периода от 01.09.2021 г. до 31.12.2022 г. Припомняме, че цел на проекта е създаването на първия Център за алтернативно разрешаване на семейни конфликти (ЦАРСК), разчитащ на мултидисциплинарния подход в намирането на холистични решения, отразяващи интересите на всички семейства

Представеният Доклад и последващата го дискусия бяха посветени на най-добрия интерес на детето, представен през неговите различни проявления в разнообразните семейства и правните основи, върху които те застават. Разгледани бяха също добри чуждестранни практики в сферата.

Част от представените и обсъждани теми бяха:

  • Определение и развитие на „най-добрия детски интерес“;
  • Понятие за „семейство“ и неговите граници;
  • Регистрирани партньорства и фактически съжителства- проблеми и ограничения;
  • Семейни конфликти и техните проявления;
  • Правна уредба на отношенията в разнообразните семейства;
  • Добри чуждестранни практики за регулиране на отношенията в разнообразните семейства;
  • Предложения за промени на база на изложената информация.

Като едно от най-сериозните предизвикателства пред обезпечаването най-добрия детски интерес беше откроената липсата на адекватно регулиране на семейни отношения и наследствените права в случаите на липсващ брак и ЛГБТИ партньорства и несъществуващите способи за преодоляване на дупките в закона. С оглед на това бе утвърдено разбирането, че алтернативните способи за решаване на конфликти са особено подходящи за подобни случаи, чието достигане до съд се явява невъзможно.

Запис от проведената Кръгла маса е наличен тук: https://fb.watch/azLeCkSifd/

За повече новини и актуална информация относно проекта следете страницата на ИМЕУС, ПАМБ и Билитис!

Проектът „Децата на фокус в разнообразните семейства“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 50 232 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, Фонд „Активни граждани“ – www.activecitizensfund.bg, Втори конкурс за стратегически проекти, Овластяване на уязвими групи.

Новини

Повече: Новини  

Обучения