14
Пет, Юни

Кръгла маса - стандарти обучение по медиация

В БТПП се проведе кръгла маса на тема „Общи Стандарти за обучение на медиатори – гаранция за високо качество на работата на медиаторите“

Събитието е организирано от Националната асоциация на медиаторите (НАМ) и Професионалната асоциация на медиаторите в България (ПАМБ), пряк член на палатата.

Събитието събра над 36 сертифицирани обучителни организации от София и страната.

Гости на работната среща бяха г-жа Юлия Ковачева - зам.- министър на правосъдието, и г-жа Лилия Симеонова - зам.-председател на Националното бюро за правна помощ.

Д-р Даниела Коларова - директор на фондация „Партньори – България“, направи обзор на актуалното състояние на обучението на медиатори и представи предложение за изготвяне на стандарти, които да гарантират високо качество на услугата.

Практическите проблеми и дефицити при обучението на медиатори бяха детайлно представени от адв. Албена Пенова, която изтъкна и отговорността на обучителните организации като насочи вниманието към липсата на контрол върху тази дейност.

Адв. Елиза Николова, председател на УС на ПАМБ, се спря на форматите и предизвикателствата при обучението на медиатори с акцент върху онлайн обучението.

В последвалата оживена дискусия, на въпроси  относно променящото се законодателство отговориха зам.-министър Ковачева и  адв. Лилия Симеонова. Г-жа Ковачева обяви, че се очаква до края на седмицата да бъде представен публично новият проект за изменения и допълнения на закона за медиацията, който ще регламентира и създаването на Камара на медиаторите.

Участниците приеха Декларация, която да бъде предоставена на Министерството на правосъдието и се обединиха около необходимостта от актуализиране на представените Стандарти за обучения на медиатори и търсене на по-широка обществена подкрепа.

Новини

Повече: Новини