Онлайн сертифициращо обучение за медиатори на ПАМБ - 25 февруари - 2 април 2023

Обучение
25 февруари - 2 април 2023
Програмата е сертифицирана от Международния институт за медиация (IMI) – Нидерландия

Дати за провеждане на модулите:
Първо ниво: 25 - 26 февруари 2023
Второ ниво: 11 - 12 март 2023
Практикум: 01 - 02 април 2023

Какво представлява обучението?

Курсът представлява тристепенно практическо обучение с обща продължителност 6 учебни дни. Съдържанието и методологията на курса са изготвени в съответствие с изискванията за обучението на медиатори, предвидени в Наредба № 2/15.03.2007г., и е одобрено от министъра на правосъдието. Успешното преминаване на обучението дава възможност за вписване в Единния регистър на медиаторите.

Програмата е сертифицирана също така и от Международния институт за медиация (IMI – International Mediation Institute)***, регистриран в Нидерландия. Това означава, че тя е в съответствие с добрите международни практики и европейски стандарти за обучение, а полученият сертификат ви нарежда също в общността на „квалифицираните от IMI медиатори” .

Структура на програмата:

Първо и второ ниво представляват съчетание от теория и практика, а трето ниво-практикум, включва изцяло провеждане на медиации. След всяко ниво се провежда тест, а по време на практикума се провежда практически изпит и интервю.

Опитът на ПАМБ и онлайн подходите в областта на медиацията:

ПАМБ е първата организация в България, която въведе понятието онлайн медиация още през 2011 г. с реализацията на проекта „Европейска мрежа на медиатори за решаване на презгранични спорове”, финансиран от ЕК. Тогава създадохме онлайн портал за медиация, който включва в себе си платформа за практическо провеждане на процедурата в онлайн среда. В момента активно работим в посока онлайн решаване на потребителски спорове - ПАМБ е съучредител на Националната асоциация за извънсъдебни спогодби, чийто онлайн център за решаване на спорове е включен в списъка на нотифицираните от Министерството на икономиката органи за алтернативно решаване на спорове между търговци и потребители.

Срок за записване чрез подаване на формуляр за участие и краен срок за плащане: 10 февруари 2023 г.
Попълнете формуляра за участие от тук.

Такса за участие:
Таксата за целия цикъл от 3 нива е 630 лева.
Отстъпки:
за повече от 1 представител на организация, както и при заплащане на сумата до 25 януари 2023 г. таксата е 590 лв.

Алтернативно: можете да получите форма за регистрация на електронен адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Таксата се заплаща на следната банкова сметка:
ПАМБ Медиация ЕООД
ОББ
IBAN: BG39UBBS80021049533930
BIC: UBBSBGSF

Какво е необходимо, за да завършите успешно обучението?

За успешното завършване на обучението и получаването на удостоверение за медиатор, което служи за придобиване на правоспособност и вписване в Единния регистър на медиаторите към министъра на правосъдието, е необходимо:

  • Присъствието Ви в изискуемия брой часове за провеждане на обучението, определен с Наредбата по чл. 8 от Закона за медиация, а именно – 60 учебни часа, разпределени в шестте учебни дни, посочени в обявата.
  • Успешното полагане на предвидените в учебната програма изпити - писмени тестове, практически изпит и интервю, съгласно изискванията в Наредбата по чл. 8 от Закона за медиацията.

В случай че нямате възможност да присъствате през 6-те учебни дни за цялото обучение, моля да ни уведомите, преди да се запишете, за да Ви запазим място в следващо обучение.
В случай че не сте присъствали на изискуемия брой часове или не сте положили успешно някой от задължителните изпити, по Ваше желание може да Ви бъде издадено само удостоверение за участие в курса с отбелязан брой на часовете на присъствие, което не дава правоспособност на медиатор.
В случай че не положите успешно изпитите, имате възможност да се явите на тест и/или практически изпит още веднъж в рамките на 6 месеца от приключване на обучението.

Какви знания и умения получавате?
Знания и практически умения да разрешавате конфликтни ситуации, да управлявате и довеждате до успешен завършек процедура по медиация.
По-специално в курса ще научите повече за:
• конфликт и способи за разрешаване на спорове;
• процедура по медиация - предимства, етапи, участници, видове;
• правна рамка на медиацията в България и в Европа;
• центрове за медиация;
• процедура по препращане към медиация от съда.
Ще овладеете:
• основните комуникативни умения и медиаторски техники;
• водене на преговори, основани на интереси;
• своето поведение като медиатор;
• справяне с проблемните поведения на участниците в конфликта и медиацията;
• изготвянето на спогодба.

Правилата за Сертифициране на медиатори можете да изтеглите от тук.

Срок за записване чрез подаване на формуляр за участие и краен срок за плащане: 10 февруари 2023 г.

Формуляр за участие можете да попълните тук или да получите на Вашия e-mail като изпратите е-mail със заглавие Form на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Допълнителна информация можете да получите на 0887 42 3336.

Какъв е опитът на ПАМБ като обучителна организация?
Професионалната асоциация на медиаторите в България е обучителна институция, одобрена от Министерството на правосъдието. Създадена е от обучители по медиация - едни от първите сертифицирани медиатори в България. Обучили сме около една пета от сертифицираните медиатори в България, изпълняваме проекти, финансирани директно от Европейската комисия, включително и по българската оперативна програма „Добро управление”.
ПАМБ поддържа международни контакти с медиаторски организации от Европа, което й дава възможност да съобразява своите програми с добрите практики и приоритетни политики на Европейския съюз. За повече информация::
www.mediation-net.eu и http://elearn-childabduction.eu

Издаденият сертификат от ПАМБ ще носи и логото на

като това ви дава възможност при желание да се впишете и в поддържания от IMI панел с „квалифицирани от IMI медиатори”.
*** IMI е авторитетна международна организация, която се е насочила основно към създаването на единни стандарти за обучение и оценка на медиаторите. В края на 2019 година Европейската комисия за ефективно правосъдие (CEPEJ) одобри Насоки за развитието на медиацията, като насоките, посветени на единните стандарти в обученията на медиаторите, са изготвени от IMI. Институтът не провежда обучения и не извършва медиационни услуги, което го поставя в независима и експертна позиция. През 2016 – 2017 година IMI е сред основните организатори на Global Pound Conference – серия от 29 конферентни събития, обхванала 22 страни по целия свят. Това е най-големият международен форум, посветен на медиацията, при който – благодарение на технологиите - се чу гласа на хиляди медиатори; създадена е огромна база данни за развитието на медиацията и е събрана информация както за добрите практики, така и за възникващите затруднения при нейното приложение.

 

За кого е подходящ този курс?
Широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или да подобрят професионалните си умения в сферата на разрешаването на спорове: правни съветници, адвокати, психолози, ръководители на екипи и дружества, експерти по управление на човешки ресурси, връзки с обществеността, маркетинг, банков и застрахователен сектор, обучители, журналисти, консултанти, икономисти, офис-мениджъри, предприемачи и други.