Семинар - Задължителна съдебна медиация – как да се подготвим

Професионалната асоциация на медиаторите
Българска ИДЛО алумни асоциация
Институт по медиация и управление но спорове ИМЕУС

ОРГАНИЗИРАТ

СЕМИНАР
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА СЪДЕБНА МЕДИАЦИЯ – КАК ДА СЕ ПОДГОТВИМ
22.02.2023, 13 -17 часа
Българска търговско-промишлена палата, ул. „Искър” 9


Семинарът ще търси отговор на въпросите:

• Какви са промените в Закона за медиацията и в ГПК /в сила от 01.07.2024/ – свързаност и нови възможности
• Българския избор за уреждане на съдебната медиация и международните практики
• Предизвестена ли е ролята на извънсъдебните центрове за медиация

Основен лектор: адв. д-р Юлия Раданова

Такса за участие: 80 лева

Таксата се заплаща по банковата сметка на Българската ИДЛО алумни асоциация:
Банкова сметка:
ОББ
BG62UBBS88881000117587
BIC: UBBS BG SF
Българска ИДЛО алумни асоциация

ФОРМУЛЯР ЗА ЗАПИСВАНЕ


За допълнителни въпроси: 0887 42 3336

---------------
ПРОФЕСИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА МЕДИАТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ е основана от първите сертифицирани медиатори в България. ПАМБ е обучила около една пета от сертифицираните медиатори в България, поддържа международни контакти с медиаторски организации от Европа, което й дава възможност да съобразява своите програми с добрите практики и приоритетни политики на Европейския съюз.
БЪЛГАРСКА ИДЛО АЛУМНИ АСОЦИАЦИЯ е най-устойчивата алумни асоциация на Международната организация за развитие на правото (International Development Law Organization – IDLO), създадена е през 2002 г. и е сред първите автентични неправителствени организации на юристи. Сдружението е от експертен тип и реализира в национален мащаб ценностите на международната организация за върховенство на правото.
ИНСТИТУТ ПО МЕДИАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СПОРОВЕ (ИМЕУС) обединява екип от медиатори и юристи с широка национална и международна експертност в областта на алтернативното решаване на спорове. Инициатор и учредител на първия специализиран Център по алтернативно решаване на семейни конфликти. Радетел за налагането на технологични иновации в сферата на медиацията, организатор на подкаста "Преговори и медиация"