14
Пет, Юни

Медиацията е един от основните способи в алтернативното решаване на спорове за потребители. Център за алтернативно решаване на спорове НАИС, към нашата дъщерна организация „Национална асоциация за извънсъдебни спогодби“ използва точно медиацията, за да подпомага потребители и търговци да намират взаимно изгодни решения по подадените жалби. В тази връзка проследяваме какво предстои да се промени в тази сфера.

Прочети още...

През септември медиаторите се срещнаха за пореден път в гр.Поморие за да обсъдят интересни и важни теми за медиацията в България през последните  години.

Прочети още...

На 22 февруари 2023 г. Професионалната асоциация на медиаторите (ПАМБ), Институтът по медиация и управление на спорове (ИМЕУС) и Българска ИДЛО Алумни асоциация проведоха първия семинар на тема Задължителна съдебна медиация и как да се подготвим. Събитието се проведе в Българската търговско-промишлена палата с лектори д-р Юлия Раданова, адв. Свилена Димитрова и адв. Дима Александрова. Повод за организирането му са законодателните изменения в Закона за медиацията и Гражданския процесуален кодекс, съгласно които страната ни преминава към задължителна форма на съдебна медиация по част от делата считано от 01.07.2024 г. Припомняме, че с последните промени медиацията стана задължителна по част от делата, а съдът получи правомощията да задължи участието в подобна процедура и по други производства. Така практически страните ще бъдат заставяни да встъпят в медиацията при:

Прочети още...

Сертифициращото  обучение на Професионалната асоциация на медиаторите в България (ПАМБ) е признато за обучение, което отговаря на стандартите на Международния институт за медиация – International Mediation Institute (IMI) като Certified Mediator Training Program (CMTP).

Прочети още...

Институт по медиация и управление на спорове (ИМЕУС)
Професионална асоциация на медиаторите в българия (ПАМБ)
Ресурсен център БИЛИТИС

Вижте/изтеглете като PDF

На 13.01.2022 г., в рамките на проведена Кръгла маса, бе представен Доклад на тема „„Най-добрия детски интерес в контекста на съвременните семейни структури и чуждестранните практики за социална интеграция на нетрадиционни семейства“. Събитието е част от проект „Децата на фокус в разнообразните семейства“, финансиран от Фонд „Активни граждани“ – www.activecitizensfund.bg, и изпълняван от „Институт по медиация и управление на спорове“ (ИМЕУС), „Професионална асоциация на медиаторите в България“ (ПАМБ) и „Ресурсен център Билитис“ (Билитис) за периода от 01.09.2021 г. до 31.12.2022 г. Припомняме, че цел на проекта е създаването на първия Център за алтернативно разрешаване на семейни конфликти (ЦАРСК), разчитащ на мултидисциплинарния подход в намирането на холистични решения, отразяващи интересите на всички семейства

Прочети още...

На 14.11.2021 г. бе проведена фокус-група с родители от уязвими групи относно предизвикателствата, които срещат при постигането най-добрия интерес на детето. Събитието бе част от проект „Децата на фокус в разнообразните семейства“, финансиран от Фонд „Активни граждани“ – www.activecitizensfund.bg, и изпълняван от „Институт по медиация и управление на спорове“ (ИМЕУС), „Професионална асоциация на медиаторите в България“ (ПАМБ) и „Ресурсен център Билитис“ (Билитис) за периода от 01.09.2021 г. до 31.12.2022 г. Припомняме, че цел на проекта е създаването на първия Център за алтернативно разрешаване на семейни конфликти (ЦАРСК), разчитащ на мултидисциплинарния подход в намирането на холистични решения, отразяващи интересите на всички семейства.

Прочети още...

Онлайн сертифициращи обучения за медиатори на ПАМБ
19 февруари – 27 март 2022
19 март – 17 април 2022
Програмата е сертифицирана от Международния институт за медиация (IMI) – Нидерландия

Новите дати за предстоящите сертифициращи обучения на ПАМБ по медиация са следните:

Обучение: 19 февруари – 27 март 2022 Обучение: 19 март – 17 април 2022
Дати за провеждане на модулите:
Първо ниво: 19 – 20 февруари
Второ ниво: 12 –13 март
Практикум: 26 – 27 март
Дати за провеждане на модулите:
Първо ниво: 19 – 20 март
Второ ниво: 2 –3 април
Практикум: 16 – 17 април
За повече информация вижте ТУК За повече информация вижте ТУК
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
Прочети още...

Радостни сме да обявим, че от началото на м. септември 2021 г. започва работа по проект „Децата на фокус в разнообразните семейства“, финансиран от Фонд „Активни граждани“ - www.activecitizensfund.bg. Проектът се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 50 232 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, Втори конкурс за стратегически проекти, Овластяване на уязвими групи. Основната цел на Децата на фокус в разнообразните семейства е създаването на първия Център за алтернативно разрешаване на семейни конфликти (ЦАРСК), разчитащ на мултидисциплинарния подход в намирането на холистични решения, отразяващи интересите на всички семейства. Проектът се реализира съвместно от „Институт по медиация и управление на спорове“ (ИМЕУС), „Професионална асоциация на медиаторите в България“ (ПАМБ) и  „Ресурсен център Билитис“ (Билитис) и е с продължителност 16 месеца – от 01.09.2021 г. до 31.12.2022 г.

Прочети още...

Още статии ...

Новини

Повече: Новини