26
Вт, Сеп

Резултатите на Центъра за спогодби и медиация към СРС и СГС се дължат на отговорното и професионално отношение на съдиите и на медиаторите към проблемите на гражданите

Подкрепата от съдиите към доброволното сключване на спогодби е нарастнала със 70% спрямо същия период на предходната година.

Съдиите от Софийски районен съд подпомагат все по-активно гражданите в търсенето

на най-доброто решение за интересите и на двете страни. Към тях постепенно се включват и такива от Софийски градски съд.

Всеки, който е имал съдебен спор знае, че в съда едната страна винаги губи, че изпълнението е бавно и принудително, че и двете страни са претърпели невъзвратими загуби от време, средства и нерви преди да получат решение.

Статистика и напредък: изтегли

Прес съобщение: изтегли

Именно защото разбират тежестта на тези проблеми, най-натоварените съдии в България отделят време и внимание да съдействат на страните по съдебни дела да се споразумеят. Те правят това както в рамките на правомощията си по ГПК да приканят страните към спогодба – обичайно сключвана направо в съдебна зала, така и с информирането и насочването на страните към доброволно споразумение с медиация.

Общественият ефект се измерва с практическия житейски резултат за всеки отделен гражданин – който излиза от съда в ръце с вече работещ за него документ спогодба, която обичайно вече е изпълнена от страните, или стъпките за изпълнението й са договорени. Без години съдебна война, обжалвания, изхабени нерви, прахосани средства. Още повече, с измененията в закона за медиацията от април тази година, постигнатата в медиация спогодба придобива силата на съдебна спогодба, след одобрение от съда, който проверява единствено съответствието и със закона и с добрите нрави. 

Така благодарение на ежедневните усилия на съда през ден в Центъра за спогодби и медиация, който работи вече година и половина за дела от Софийски Районен съд и Софийски градски съд, бива насочен нов случай за медиация.

Всеки работен ден се провеждат срещи по медиация. Над 45 медиатори работят изключително професионално и отговорно, за да помагат на спорещите страни като неутрални експерти да договорят свое споразумение.

Над 40% от медиациите завършват със спогодби. За първата половина на 2011г. увеличението на броя спогодбите е над 60 % в сравнение със същия период на 2010г.

Спестеното време за страните и съда говори само за себе си – обичайно споразумение е било постигано в рамките на 2 срещи, средно 2 часа всяка.

Резултатите не са просто определен брой случаи, които са били разрешени с медиация. Те са реални промени в ежедневието на живи хора – които са се разбрали как да се разделят по-леко и да продължат живота си, как да продължат да се грижат отговорно за децата си, не само да ги издържат, но и да запазят близката връзка с тях, как да поделят имуществото си, как да изчистят договорни задължения.

На практика, с медиация се решават реални проблеми на реални хора по разумен и полезен за всички страни начин.

И когато виждаме в България неща, които работят – и хора, които стоят зад тях с отговорното си, прецизно и всеотдайно отношение към житейските драми и спорове на други хора, заслужава си да ги подкрепим - със своя личен принос. Като разкажем за тях, като им благодарим, като се включим в тяхната дейност, като говорим за доброволното разрешаване на спорове и сами се интересуваме как да решаваме споровете с повече разбиране във взаимна полза. Резултатите си заслужават.

Уважаеми колеги медиатори,

Тъй като всички се вълнуваме от разпространението и популяризирането на медиацията, искаме да споделим с вас, че след като вече от две години имаме сериозната подкрепа от страна на много съдии, което доведе до бум в запитванията и медиациите в Центъра за спогодби към Софийски районен съд, на път сме да получим и подкрепата на адвокатурата.

Нашата колега медиатор Албена Пенова, която много от вас познават, е на крачка от това да стане Председател на Софийска адвокатска колегия. Освен, че e изключителен професионалист - адвокат и медиатор, тя е човек, на когото на практика можем да разчитаме да осъществи един работещ диалог между институциите за нашата обща кауза, и да направи реални промени за подобряването на ежедневието на адвокатите и за разпространяването на медиацията.

Всички колеги от Професионална асоциация на медиаторите в България подкрепяме активно Албена, и вярваме, че нейното участие в Софийска адвокатска колегия ще даде силен стимул за това още повече адвокати и граждани да започнат да избират медиацията на първо място, преди всички останали методи да разрешат спора си.

Знаем, че приемате медиацията като своя кауза и искате да я практикувате. Затова ви молим да предадете тази информация на ваши колеги и познати – адвокати. А за тези от нас, които сме и адвокати – бихме помолили да се уверите, че ще можете да отидете да  гласувате на 26 юни 2010г. в зала Максима в УАСГ – на общото събрание на САК, или да   упълномощите колега да гласува по ваша поръка.

Можете да прочетете тук основните точки от Програмата за промените в САК, представянето на Албена Пенова, както и кратка анкета за желаните промени. Пълномощно можете да изтеглите от тук.
Можете да видите повече информация на http://penova.wordpress.com
Ако имате каквито и да е въпроси, можете да пишете и директно на Албена на: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Благодарим ви много, колеги! Подкрепата на всеки от вас е много важна.

С уважение,
Управителният съвет на Професионална асоциация на медиаторите в България

 

Изтегли в Word формат:
Програмата за промените в САК
Представянето на Албена Пенова
Анкета за желани промени
Пълномощно

Изтегли всички файлове

Неразделна част от дейността на ПАМБ  е  активното участие в различни прояви, популяризиращи и разясняващи медиацията. Една от тези прояви е съвместната работа със СРС/Софийски районен съд/, НАМ/Национална асоциация на медиаторите/ и GEMME/Европейската асоциация на съдиите за медиация/  в Програма “Спогодби” към Софийски районен съд, която стартира през месец януари на  2010г. Инициирана е чрез Проект /МЕДИАЦИЯТА-ВАШЕТО РЕШЕНИЕ/, финансиран от Фонд “България” на Американската агенция за международно развитие и German Marshal Fund чрез Балканския тръст за демокрация.

 На 27 януари 2010г. в София, като пореден етап от тази програма,  официално беше открит Център за спогодби и медиация. Това е първият център по медиация в България, създаден и работещ към съд и един от малкото такива центрове в Европа.  От 01.03.2010г. до 15. 07. 2010г. всеки работен ден от 9.00ч до 17.00ч. в Центъра ще има дежурни медиатори, които ще информират интересуващите се за програма »Спогодби» и за медиацията като процедура. В случай на препращане за медиация, в центъра ще се провеждат и процедури по медиация. Препращането ще се извършва от съдии по заведени в СРС дела към медиатори-доброволци или към съдии, обучени в прилагането на медиаторски техники.  Членове на ПАМБ са включени в програмата за работа като доброволци.
За популяризирането на дейността на Центъра за спогодби и медиация и за популяризиране института на медиацията, медиатори от ПАМБ участват и в публикации в медиите, отразяващи работата на ПАМБ по обединяване усилията на различни участници в процеса с цел за да се наложи един европейски стил на правораздаване и решаване на спорове.
Националното правно уреждане на медиацията в Закона за медиацията/Обн. ДВ бр.110 от 17 декември 2004г., изм. ДВ бр.86 от 24 Октомври 2006г./ и  Наредба №2 от 15.03.200г., издадена от министъра на правосъдието/Обн. ДВ, бр.26 от 27.03.2007г., в сила от 27.04.2007г; принципите на медиацията, ролята на медиатора; правната същност на Споразумението-желателен, а не задължителен етап от медиацията, включително възможностите за неговото принудително изпълнение, както и стартирането на  Програма “Спогодби” са предмет на материала ”Медиацията-способ за решаване на спорове”-сп.Право& Бизнес,бр.2, 20 февруари-20 март2010г., изд. Резон Медия Груп, автор Албена Пенова-медиатор, член на ПАМБ.

Медиацията може да си остане неработещ пълноценно институт, ако познаването на нейната същност  не достигне до хората и ако на практика не се получат резултати от провеждане на медиация. Затова ПАМБ ще продължи да участва не само в работата на Центъра, но и в отразяването на резултатите от тази програма.

Албена Пенова

На 27 януари 2010 г. съдия Красимир Влахов, Председател на Софийски районен съд - най-големия и най-натоварения първоинстанционен съд в страната, ще представи на обществеността първия в България "Център за спогодби и медиация" към Софийски районен съд.
 
Създаването на Центъра представлява положително развитие за българското правосъдие и цели въвеждането на по-справедлив, ефективен и достъпен европейски стил на правораздаване и разрешаване на съдебни спорове.
 

Центърът за спогодби и медиация се намира на бул. „Патриарх Евтимий” 2 и ще отвори врати за работа с граждани в края на януари.

  • Повече от 45 съдии и медиатори и 2 съдебни служители ще участват на доброволни начала в Програма „Спогодби” и в работата на Центъра за спогодби и медиация.
  • Всеки работен ден в Центъра за спогодби и медиация на разположение на гражданите ще бъдат медиатори-доброволци, които ще дават консултации и оказват съдействие за разрешаване на спорове чрез техниките на медиацията.
  • В началото на работата на Центъра за спогодби и медиация предоставяните услуги ще са безвъзмездни.
  • Основната цел на Центъра е да допринесе за изграждането на култура за използване на техниките на медиацията, която ще помогне за намаляване на висящите съдебни дела.
  • Страните по всички видове дела, образувани в Софийския районен съд, ще могат да ползват услугите на Центъра за спогодби и медиация. Той ще бъде особено полезен за страните по делата за делба на имущество, непозволените увреждания, трудовите дела, семейните и търговските дела.
  • Под ръководството на Софийски районен съд, Програма „Спогодби” и Центъра към нея ще спомогнат за по-бързото разрешаване на висящите в съда спорове, спестявайки на страните време и средства.
  • Съдия Влахов сподели: "това е реализация на една идея, върху която съдиите от нашия съд, ръководството му и медиаторите от София работят от доста време. Горд съм, че сме намерили подходящо място за такова важно начинание. Убеден съм, че чрез Програма „Спогодби” и Центъра за спогодби и медиация ще осигурим по-широк достъп до правосъдие на жителите на град София и че предприемаме важна стъпка за реформиране на българската съдебна система."

„Ние се разбрахме! Програма на СРС за развитие на методите за доброволно решаване на спорове” е проект, финансиран от Фонд „България” на Американската агенция за международно развитие (USAID) и German Marshal Fund чрез Балканския тръст за демокрация.

Партньори по проекта са Комисия Fulbright, Европейската асоциация на съдиите за медиация  (GEMME) и Националния институт на правосъдието.

Период: януари 2009 – септември 2009

Идеята на проекта е да популяризира и развие медиацията. Тя е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, която дава възможност на страните по спор да постигнат взаимноприемливо споразумение с помощта на трето, неутрално лице.

Целта е чрез популяризиране на предимствата на процедурата по медиация да се създаде потребност в съдебната система и нагласи в спорещите страни за възприемане на този метод при решаването на спорове.

Медиацията притежава доказани предимства.

За спорещите страни тя е по-евтина и по-бърза от съдебната процедура, крайният резултат е под контрол, запазват се съществуващите отношения, практиката показва висок процент на успех при постигането на съгласие.

От гледна точка на съда препращането към медиация би съхранило правораздавателен ресурс.

Идеята на проекта е чрез популяризиране на предимствата на медиационната процедура да се създаде потребност в съдебната система и нагласи в спорещите страни за възприемане на този метод при решаването на спорове.

Проектът си поставя за цел да изгради капацитет в най-натоварения съд в България за прилагането на извънсъдебни способи при разрешаването на спорове. Препращайки към медиация съдът сам ще стимулира в дългосрочен план предпоставките за разтоварване на системата от множество дела, за по-ефективно и честно правосъдие.

Проектът предвижда обучение на 15 съдии от Софийския районен съд, проведено от двама американски преподаватели от „Програма Преговори” на Harvard Law School.

Участвалите в обучението съдии и сертифицирани медиатори от ПАМБ ще разработят програма за съдебно препращане към медиация при решаването на спорове. Ще се изгови и списък с медиатори, които ще се ангажират с доброволно осъществяване на процедурата до края на 2009 г. и ще работят в партньорство със съдиите.

Проектът включва още еднодневна конференция за представители на правната общност с международно участие, по време на която ще бъдат обсъдени възможностите за съдебно препращане и ролята на съдиите в медиацията.

Предвидено е да бъдат  изготвени информационни материали за предимствата и механизма на медиационната процедура – информационно табло, разположено в сградата на Софийски районен съд, брошури, плакати.

Севдалина Александрова

Срокът за кандидатстване на медиатори-доброволци е до 10 декември 2009г.
 
Описание на програмата:
 
 
За да получат повече граждани и търговци възможност да използват медиацията, за да решат спора си според собствените си интереси, максимално бързо и евтино, Софийски Районен съд организира Програма „Спогодби”, с начало от ноември 2009г.  

„Програмата е пряк резултат от Проекта: „МЕДИАЦИЯТА – ВАШЕТО РЕШЕНИЕ”, изпълнен от Софийския районен съд (СРС) съвместно с Професионалната асоциация на медиаторите в България (ПАМБ).

Пълна информация за програмата можете да прочетете тук. 

.

Новини

Повече: Новини  

Обучения